Enhedslisten vil i byrådet igen

Enhedslisten vil i byrådet igen

Partierne begynder at samle kræfterne til næste års kommunalbestyrelsesvalg KV25 som afholdes i november 25.

Et af disse partier er Enhedslisten Tønder der nu har valgt to spidskandidater, som skal ståå for den kommende valgkamp. Her ønsker Enhedslisten igen at kunne få en plads i Tønder Kommunalbestyrelse ligesom man havde da Holger Petersen, Møgeltønder sat for partiet. Men partiet røg ud af kommunalbestyrelsen da han ikke genopstillede.

Valget af de to spidskandidater fandt sted på partiafdelingens generalforsamling lørdag den 23. marts. Partiet opstiller i de kommende måneder den endelige kandidatliste, men har allerede nu valgt de to første kandidater. Baltser Andersen (Løgumkloster) er enstemmigt valgt som nr. 1 på partilisten til KV25 i Tønder Kommune, mens Stella Bukvic Enevoldsen (Toftlund) lige så enstemmigt blev valgt som nr. 2 på partilisten. Partiet har på det seneste fået tilgang af nye medlemmer i lokalområdet, og det tegner ifølge Stella Bukvic Enevoldsen til kun at være begyndelsen på en fornyet fremgang for Enhedslisten både lokalt, regionalt og på landsplan.

Enhedslisten fortæller videre i en udsendt pressemeddelelse, at partiets valgprogram for hele kommunen er under udarbejdelse, og dette ser Enhedslisten som en åben og fælles proces, hvor medborgere uden for partiet, men bosat i Tønder Kommune, kan få indflydelse, idet der indbydes til åbne programseminarer i løbet af foråret og efteråret. Disse programseminarer vil blive afviklet på Tønder Medborgerhus og i lokale forsamlingshuse rundt om i kommunen.

"Det ligger dog uafhængigt af programseminarerne fast, at Enhedslisten som altid vil bekæmpe sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige forringelser og nedskæringer, ligesom partiafdelingen vil arbejde for at styrke psykiatri, rådgivning som bisiddere for udsatte medborgere og være garanter for mere borgerindflydelse og offentlig debat om de beslutninger, der træffes i udvalgene og på byrådsmøderne.  Kreativ og fantasifuld politik, hvor mennesker i alle egne af Vesteregnen får øget medindflydelse, er den akse, et nyt byråd, hvor Enhedslisten er med, skal kunne samles om. " Det skriver Balser Andersen videre i pressemeddelelsen. 

og fortsætter "Vi ser et tydeligt behov for bedre og mere rettidig inddragelse af alle borgere i berørte lokalområder, uanset om det gælder Tønders Skibbroprojekt, diverse ret uheldige byggeprojekter på Rømø, renoveringer i Højer eller svækkede landdistrikter rundt om med nedlagte skoler og børneinstitutioner. Vi skal styrke kommunens fremdrift gennem kulturtiltag og en ny samlet fortælling om Vesteregnens perle, nemlig Tønder Kommune som Danmarks førende grønne pionerkommune, hvor naturrespekt og naturbevarelse går hånd i hånd med grøn innovation og effektive klimaløsninger", erklærer Baltser Andersen.

 

- Der har været en tendens til, at flere hjørner af kommunen bliver delvis glemt, det gælder ikke mindst den nordlige del af kommunen og landdistrikterne, og det gælder i særlig grad den enkelte borgers muligheder for aktivt medspil i et folkestyre, der mere og mere bliver præget af teknokratiske løsninger, EU-direktiver og forringet service for unge, ældre, handicappede og socialt eller psykisk udfordrede medborgere. Og det er selvsagt en tendens, der skal brydes, vi skal tværtimod frem til en egn med mere borgerindflydelse og mere fællesskab hele vejen rundt, fortæller Baltser Andersen.

 

- Tønder Kommune har i forhold til folketallet umådeligt mange netværk og dynamiske ildsjæle, og det er en faktor, vi skal anvende mere målrettet og koordineret. Derfor genfremsætter vi nu fra Enhedslistens side vores forslag om oprettelse af et fælles borgerforum, så vi både styrker nærdemokratiet og den folkelige aktivisme, men sandelig også fremmer Vesteregnens image og tiltrækningskraft for nye medborgere, mindre grønne virksomheder og offentlige institutioner samt ikke mindst tilflytning af unge mennesker, der opdager alle værdier, som Vesteregnen er så rigt udstyret med, fortsætter Baltser Andersen.

 

- Ved valget i november 2025 vil vi stille med en bred og multietnisk opstilling, som også på stemmesedlen skal afspejle vores kommunes mangfoldighed, aldersmæssigt, kønsmæssigt, erhvervsmæssigt, geografisk og etnisk. Vi imødeser at kunne opstille indfødte sønderjyder, grønlændere, bosniere, herboende afrikanere og ikke mindst en dansker med ægyptiske rødder, nemlig Stella Bukvic Enevoldsen, og jeg tør love en synlig, ihærdig og fantasirig valgkamp fra Enhedslistens side, slutter Baltser Andersen.

.

 

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT