Tønder Kommune pålagt at lave VVM-screening efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Tønder Kommune pålagt at lave VVM-screening efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Pressemeddelelse fra Tønder Kommune,, som vi bringer i sin helhed:

Tønder Kommune pålagt at lave VVM-screening efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

En afgørelse på en klagesag betyder, at Tønder Kommune bliver pålagt at foretage en VVM-screening af byggeri på Småfolksvej på Rømø

Tønder Kommune har d. 21. marts 2024 modtaget en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende en klagesag om miljøvurdering i forbindelse med byggeriet af 13 enfamiliehuse, 36 hotelhytter samt et fælles aktivitetsområde på Småfolksvej 2A på Rømø.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har efter en naboklage besluttet at ophæve Tønder Kommunes oprindelige afgørelse, som fastslog, at byggeriet ikke var underlagt miljøvurderingslovens krav. Denne afgørelse betyder, at Tønder Kommune nu skal foretage en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af byggeriet for at sikre, at alle miljømæssige aspekter bliver grundigt vurderet.

Ydermere har nævnet anbefalet, at Tønder Kommune i den fornyede behandling af sagen også bør overveje, om der er parter, som bør partshøres i henhold til forvaltningsloven.

- Vi følger naturligvis nævnets afgørelse. Det betyder, at Tønder Kommune nu foretager en VVM-screening. Resultatet af screeningen vil vise, om der er VVM-pligt eller ej. Skulle det vise sig, at der er VVM-pligt, så skal der udarbejdes en egentlig VVM, udtaler Michael Holst, direktør for Teknik & Miljø i Tønder Kommune.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT