Enhedslisten vil have indført borgerforslag i byrådssalen

Enhedslisten vil have indført borgerforslag i byrådssalen

I forbindelse med torsdagens kommunalbestyrelsesmøde havde Baltser Andersen, Enhedslisten fremsendt et spørgsmål til Bjarne Henneberg, som han skulle besvare ved byrådets spørgetime. Det skete umiddelbart efter at kommunalbestyrelsen var færdige med den åbne dagsorden og der var lukket ned for facebooksendingen fra mødet.

Baltser Andersen havde stillet spørgsmålet, som blev godt modtaget af Bjarne Henneberg, der vil bruge sin initiativret til at tage forslaget på kommunalbestyrelses april møde.

Forslag om borgerforslag til behandling i kommunalbestyrelsesmøde

Baltser Andersen havde stillet følgende spørgsmål "En række kommunalpolitiske beslutninger og kontroversielle afgørelser har skabt en del, også heftig debat og røre i vores kommune gennem det seneste halvandet år."

Dette kan efter spørgsmålsstillerens opfattelse bidrage til en øget folkelig bevågenhed og inddragelse i lokalpolitiske temaer og egnspolitiske miljømæssige og socialpolitiske andragelser. 

Han tilføjer i sit spørgsmål "Nu er der jo allerede mindst 34 af Danmarks 98 kommuner, som har indført behandling af direkte borgerforslag, når disse er tilstrækkeligt seriøse og har en tilstrækkelig folkelig opbakning. Jeg bemærkede at der tidligere var et forslag fra socialdemokraterne med en anden substans og udformning og dermed et andet forslag end det, som vi fra Enhedslistens side ønsker behandlet her, og da var der udtalt velvilje fra blandt andet Nye Borgerlige, Venstre og i særlig grad fra SF, men også fra Slesvigsk Parti som kaldte ideen sympatisk."

Retningsliner for borgerforslag

Sammen med sit spørgsmål, fremsatte Baltser Andersen også et forslag til retningslinier for at borgerforslag kan komme til behandling i kommunalbestyrelsen.

Han foreslår dette." Idet der opstilles et regelsæt, hvorefter der indenfor en indsamlingsperiode på 3 måneder fremsættes et forslag med tilslutning fra mindst 670 underskrevne vælgere bosiddende i Tønder kommune, hvordan vurderer Bjarne Henneberg mulighederne for fremme af initiativret og reel behandling af et indkommet borgerforslag når disse 3 kritier er opfyldt:

1. Der skal være det antal gyldige vælgerunderskrifter, som et KB-mandat kræver, i øjeblikket 670 . Aldersgrænsen er valgretsalderen pt 18 år

2. Forslaget skal være af almen interesse og være rimelig velbegrundet, men forslagets behandling kan ikke afvises på grund af uenighed derimod komme til behandling og afstemning på et KB-møde. 

3. Forslaget skal kunne opnå det fornødne antal vælgerstøtter i løbet af en periode på 3 måneder.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT