Hele Kongsmarks sagen er hjemsendt til fornyet behandling

Hele Kongsmarks sagen er hjemsendt til fornyet behandling

Dramatisk udvikling i sagen om Kongsmark byggerier

Torsdag aften iudsendte Tønder Kommunes forvaltning en mail til alle Kommunalbestyrelsesmedlemmere om at Miljø og fødevareklagenævnet under Nævnenes hus har medddelt Tønder Kommune torsdag eftermiddag at hele sagen om Kongsmark byggeriet af poolhuse og hotelhytter er hjemsendt til fornyet behandling, hvor der skal en ny VVM - redegørelse.

Imidlertidig har der aldrig været udarbejdet en VVM-redegørelse tidligere på byggeriet.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Kommunaldirektør Lars Møldrup, men han henviser til direktør Michael Holst, hvis ansvarsområde er teknisk forvaltning. Michael Holst har ikke svaret på vores henvendelse endnu.

VM - redegørelsen omfatter både de huse som Scanlux huse har bygget som de store Pool huse samt de hotelhytter som Udlejningshuse Aps har bygget og solgt til Sommerbolig Aps hvis ejer er Hindenburger Immobilendienstleistungen GmbH.

Poolhusene er for næsten alles vedkommende solgt til forskellige enkelte købere. 

Formand for Tønder Kommune Teknik og miljøudvalg Poul Erik Kjær (V) fortæller til TønderNYT, da vi spørger ind til sagen, at det er rigtigt nok at de har modtaget mailen om at sagen er hjemsendt til fornyet behandling i forvaltningen. Det ærger samtidig udvalgsformanden at der ikke i sin tid er blevet udarbejdet en VVM - redegørelse. "Det er jo svært nu at påvise om der har været frøer eller ikke i det vandhul der var der" fortæller han videre. 

Poul Erik Kjær ved endnu ikke hvad der skal ske videre i sagen men forventer at sagen kommer på Teknik og Miljøudvalgsmødet den 9 april, da der nu også kommer påske ind over. Udvalgsformanden kan ikke komme med et bud om det vil betyde at det får personalemæssige konsekvenser.

Hans Otto Sørensen, der er en af de mange borgere som har beskæftiget sig med byggesagen fortæller til TønderNYT "For det første så er det kommet til at vi der er en gruppe af borgere som har kæmpet for at der skulle komme denne afgørelse. Det er ikke kun naboerne, ikke kun rømsere men også borgere som interesserer sig for Rømøs ve og vel. Det er en kæmpe sejr at vi er nået til dette punkt. 

Vi har sagt fra starten at plangrundlaget ikke var i orden, og derfor er det også en dramatisk udvikling som føjer meget til den store skandale som Kongsmark har været. Det uddyber det endnu mere den skandale det har været. 

Hvor det nu bærer hen er kun fantasien som sætter grænser for med hvad det her kan ende med. Det kan helt sikkert ende med at de nuværende byggeri bliver revet ned både poolhuse og hotelhytter. Men hvem der har ansvaret for byggeriet, og om hvem det hænger på med de økonomiske konsekvenser der måtte blive. Da TønderNYT fortæller nyheden til Martin Lund, som er en af de borgere, der har sommerhus i nærheden af byggeriet på Kongsmark, og som nok er den der har sat sig mest ind i alle de problemstillinger, som har været omkring byggeriet, så bryder han ud i stor glæde. "Hvor er det glædeligt at alt mit arbejde ser ud til at have båret frugt" konstaterer Martin Lund. 

Da nyheden kom frem til TønderNYTs redaktion via en anonym tipper, så har det ikke torsdag aften været muligt at få en kommentar fra flere kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf en henviste til Kommunaldirektør Lars Møldrup, der torsdag aften ikke har vendt tilbage med et svar. 

Det betyder VVM redegørelse?

VVM redegørelse står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet, og tager udgangspunkt i vejledning nr 9339 af den 12. marts 2009. Formålet med en VVM er at sikre at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet. Med dette skabes der så grundlaget for om der kan gives eller afslå en tilladesle til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. 

I sagen om Kongsmarks skal man så kikke på vil det antal poolhuse og antallet af hotelhytter have indflydelse på forskellige områder ift mennesker, fauna og dyrelivet. 

En typisk sagsbehandlingstid for en miljøvurdering kan være fra 3-5 måneder og op til 12-14 måneder afhængig af sagens indhold og der skal gennemføres 2 høringsperioder. 

I Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) anføres det i § 6.5 "Det er bygherrens vurdering, om et projekt er omfattet af lovens regler og dermed krav om ansøgning og vurdering. Hvis bygherren i strid med reglerne har vurderet, at projektet ikke skal screenes eller miljøvurderes, kan myndigheden som led i en tilsynssag eller klagenævnet/domstolene påbyde projektet standset og eventuelt fysisk lovliggjort.

Myndigheden kan også beslutte at forfølge overtrædelsen som en strafferetlig forseelse. Dette fremgår af lovens § 56, hvor den, som begår følgende overtrædelser, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning"

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT