Hvordan startede hele Kongsmarksagen?

Hvordan startede hele Kongsmarksagen?

Et lækket mødenotat fra den 16. juni 2021 fortæller om møde mellem 2 planlæggere ansat i Tønder Kommune og Bjørn Andersen, Skanlux og John Christensen, Udlejningshuse Aps. 

Efter det TønderNYT erfarer fra kommunalbestyrelsesmedlemmere vi har talt med, om mødenotatet har de ikke modtaget dette fra administrationen og kender hellere ikke til at det skulle eksistere. Mødenotatet er ifølge vores tipper fremkommer via en aktindsigt fra andet sted end Tønder Kommune. Tønder Kommune skulle ifølge tipper aldrig havde haft udleveret dette til dem som har haft søgt aktindsigt. 

Den ene af de 2 planlæggere er ikke længere ansat i Tønder Kommune, men er blevet ansat i en anden kommune som byplanlægger

Hvem er de to personer fra Skanlux og Udlejningshuse?

John Christensen var på daværende tidspunkt direktør for Udlejningshuse, som han via sit Mars Invest Aps var medstifter af Udlejningshuse Aps. Han har senere trukket sit ejerskab. Efterfølgende har hans hustru via hendes Mars Finans Aps indtrådt i ejerskabet af Udlejningshuse Aps med 25%. Samme ejerandel med 25% har den nuværende direktør for Udlejningshuse Aps Thomas Friis Larsen via sit Friis Larsen Holding Aps.

Den nuværende bestyrelsesformand for Udlejningshuse Aps er Henrik Beier Jessen, som ejer 50% af selskabet via sit Beier Holding Aps

Bjørn Krogh Andersen er den ene af de to direktører der er for Skanlux Group Aps, som han også ejer ca 31% af. 

TønderNYT har valgt at bringe mødenotatet i sin fulde længe. Dog nævner vi ikke de to ansattes navne men de benævnes X & Y, men TønderNYT kender til identiteten af hvem disse ansatte er.

I det nu kendte mødenotat fra den 16. juni 2021 anføres det at Tønder Kommunes ansatte på mødet bemærker i referatet at poolhusene som ønskes bygget op til 300 m2 er for store i forhold til den normale størrelse af sommerhuse (normal praksis er op til 150 m2) på Rømø og at det vil kræve en reduktion i størrelsen på poolhusene. Alligevel bliver der senerehen givet tilladelse til at bygge op til 250 m2 poolhuse.

Det ukendte mødenotat

Mødedato: 16. juni 2021
Deltagere: (ansat), planlægger, Tønder Kommune
(ansat), planlægger, Tønder Kommune
Bjørn Andersen, Skanlux
John Christensen, udlejningshuse.dk

Indledningsvist præsenterede BA og JC projektet bestående af i alt 15 større poolhuse opført som helårshuse placeret i den nordlige del af matr.nr. 17a, Kongsmark Rømø, mens udlejningshuse.dk ønsker at opføre ca. 36 hotelhytter til udlejning som hotelkompleks med
reception og morgenmadsrestaurant. Hytterne placeres tæt for at overholde reglerne for hoteludlejning, omkring et slynget internt vejnet på matr.nr. 1028, Kongsmark, Rømø og den sydlige del af matr.nr. 17a, Kongsmark, Rømø.

Tanken er mindre, præfabrikerede hytter i størrelser af 80-120 m2 som kan kranes ind på pladsen. Udtrykket er minimalistisk med sortmalede træfacader og paptag. 

Poolhusene er tænkt med en størrelse mellem 180-300 m2, udført som H-huse med sortmalede træfacader og saddeltage med sorte tagsten. Udenomsarealerne holdes så vidt muligt som naturarealer med den stedlige vegetation – området skal ikke anlægges med
plænegræs og ligusterhække. 

I den østlige ende af projektområde ønskes anlagt et fælles aktivitetsområde med sportsfaciliteter som padel- og multibaner samt en stor legeplads i kvalitetsmaterialer, som ligeledes kan fungere som et fælles mødested for Kongsmarks borgere.

(ansattes navne) X & Y vurderer, at projektet som udgangspunkt godt vil kunne rummes inden for den gældende byplanvedtægt. Den nordlige ende af matr. 17a er udlagt til boligformål, men det er i planen ikke defineret, at det skal være helårsbeboelse. Da der ikke er bopælspligt i Tønder Kommune, vil boliger i dette område således godt kunne anvendes som fritidshuse. 

Den sydelige ende af projektområdet er i byplanvedtægten udlagt til hotelområde, så etablering af hotelhytter, udlejet efter Hotel- og restaurationsloven er således i overensstemmelse med byplanvedtægten.

Kun det fælles aktivitetsområde er planlagt i et område, som ikke umiddelbart kan lade sig gøre, da området er fastlagt til erhvervsområde. Realisering af aktivitetsområdet kræver dermed ny planlægning. Da der til et andet projekt i Kongsmark er nedlagt et § 14-forbud, er der imidlertid planer om, at tilvejebringe et nyt plangrundlag for Kongsmark.

Udfordringen i projektet ligger mere i det arkitektoniske greb. Der er for Rømø netop blevet vedtaget en arkitekturstrategi, med afsæt i de traditionelle Rømø-huse. Udgangspunktet er, at ny bebyggelse skal tilpasses de stedbundne kvaliteter, særligt i forhold til materialer, hvor især rød tegl og stråtage er dominerende på øen.

Derudover er størrelsen af poolhusene en udfordring, da praksis generelt set på øen er maks. 150 m2 for sommerhuse/fritidshuse og vi oplever gener omkring de få meget store udlejningshuse, der er. 

Kun i Kromose Nord tillader en lokalplan større feriehuse op til 250 m2 og ellers er der stort set kun tale om eksisterende, store ejendomme på øen, der er blevet omdannet til udlejningsboliger, så den del bliver vanskellig og vil nok kræve en reduktion i boligstørrelserne. 

Den gældende byplanvedtægt for området opstiller imidlertid ikke væsentlige bygningsregulerende bestemmelser, hvorfor projektet ikke er i direkte strid med plangrundlaget. Et afslag til projektet vil dermed betyde, at der politisk skal meddeles et forbud efter Planlovens §

(ansattes navne) X & Y vil hurtigst muligt afklare med ledelsen, om projektet skal forelægges det politiske udvalg. Projektejere er pressede på tiden, da arealet ryger på tvangsauktion inden for den næste uge – de har derfor brug for en afklaring inden for et par dage.

(ansattes navne) X & Y vil søge afklaring i løbet af dagen.

NOTE:
Det er efterfølgende aftalt med fagchefen Z, at projektet kan rummes inden for den gældende byplanvedtægt og derfor ikke behøver lægges op politisk.

Projektet skal dog viderebearbejdes i dialog med forvaltningen, med særligt fokus på en regulær opdeling og afskærmning mellem feriecenteret og den omkringliggende by og beboelse for at minimere potentielle støj- og trafikgener. Derudover skal der kigges mere på
udformningen, særligt af hotelhytterne, som vil være synlige fra Småfolksvej, samt størrelsen på poolhusene.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT