ny vejbelægning spærrer trafikeret vej

ny vejbelægning spærrer trafikeret vej

Energinet er i gang sammen med entreprenørfirmaet Kaj Bach, Holstebro, at etablere den store 400 kW el-ledningsforbindelse der skal gå langs vestsiden af Jylland og ned til grænsen. Her vil man underborer når man skal have ledningerne forbi vejen. 

Men samtidig så melder Trafikdirektoratet ud at man laver afspærring af vej da der skal ny belægning på vej samtidig med at der bliver lavet det andet.

I april måned vil det komme til at påvirke trafikanterne som skal mellem Tønder og Tinglev. 

Det skyldes, at vejstrækningen på rute 8 Tønder - Tinglev bliver afspærret på et stykke mellem Rørkær og Jejsing i Tønder kommune. 

Oprindelig havde en medarbejder ved vejfirmaet oplyst at afspærringen skyldes ledningsarbejdet men Vejdirektoratet melder nu ud om at det forholder sig at vejen skal have ny belægning.

Ledninger graves ned 

Store dele af den 172 km lange strækning fra Idolund i nord til grænsen i syd bliver luftledninger, mens en mindre del bliver gravet ned i jorden.  Et af de steder hvor ledningerne graves ned bliver fra den gamle togforbindelse lige øst for Rørkær og ned til grænsen. 

Her vil nedgravningen krydse både Rørkærvej, Flensborglandevej (rute 8) samt på Elhjelmvej hvor man også skal krydse Vidåens forløb der.

Lige øst for Sæd vil den statslige forbindelse igen skulle op af jorden til den transformatorstation, som skal bygges der så forbindelser igen bliver i luften. 

 

 

Forbindelsen skal kobles sammen med den tyske del, som allerede står parat lige syd for grænsen. På fotoet kan man se de tyske master i baggrunden. De danske master der skal sættes op bliver af typen Thor, som nogle kalder for tørresnoren med det design masten har fået ligner det en tørresnor i forstørret udgave.

Derfor vil de nævnte veje blive spærret fra den 8. april til den 26. april i dagtimerne fra kl 06.30 - 18.00 om aftenen. Med den stærkt trafikeret rute 8 / Flensborglandevej så vil det ramme mange trafikanter dagligt i denne periode. 

 

Du kan læse mere om hele kabelnedlægningen på dette link 

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT