Sønderjyske landmænd bag planer om lokal grøn energipark

Sønderjyske landmænd bag planer om lokal grøn energipark

En gruppe sønderjyske landmænd har sat sig i spidsen for at etablere en andelsejet energipark. De har stiftet selskabet Agri Energy Syd ApS og undersøger nu muligheden for at etablere energiparken øst for Rangstrup i Tønder Kommune.

Energiparken kommer til at bestå af både et biogas- og et pyrolyseanlæg. Teknikken bag anlægget er udviklet af Agri Energy A/S, der også står bag ejerskabsmodellen baseret på fællesskab og visionen om, at landbruget selv skal eje hele værdien af den CO2-reduktion, landbruget skaber.

Anlægget vil modtage biomasse, som omdannes til grøn metangas. Den del, der ikke omdannes til gas, bliver til biokul i pyrolyseanlægget. Formand for bestyrelsen i det nye selskab, Christian Jacobsen, der selv er landmand i området, ser store perspektiver i tiltaget:

"Som landmænd både vil og skal vi tage ejerskab for den grønne omstilling, men vi vil ikke gøre det med hovedet under armen. I de kommende år vil landbruget blive pålagt en række tunge afgifter for at reducere CO2-udledningen. Samtidig har vi et ansvar for at fremtidssikre dansk landbrug, der er blandt Danmarks største og ældste erhverv og bidrager til bruttonationalproduktet med 76 milliarder", siger formanden Christian Jacobsen

Christian Jacobsen tilføjer "I dag ejes mange biogasanlæg af store kapitalfonde, klimakreditterne går til gasselskaber, og som landmænd og leverandører til anlæggene har vi svært ved at gennemskue den økonomi, der ligger bag. Vi ønsker, at den værdi, energiparken skaber for den grønne omstilling, skal komme landbruget i Tønder Kommune og området omkring til gode. Ved at vi selv investerer i anlæggene, sikrer vi, at pengene bliver lokalt og i nærheden af de 70-80 arbejdspladser, som vores anlæg vil skabe."

Planen er, at energiparken bliver opført på et 20 hektar stort areal lige øst for Rangstrup og vil have en CO2-reduktionseffekt på cirka 500.000 ton per år. Det betyder, at energiparken i sig selv kan reducere mere end halvdelen af hele CO2-udledningen fra landbruget i Tønder Kommune.

 Dyrskue – og borgermøde den 12. juni

I forbindelse med planerne om det kommende anlæg ønsker landmændene bag Agri Energy Syd at sikre, at borgerne i området er så velinformerede om planerne som muligt. De inviterer derfor til informationsmøde i Rangstrup Forsamlingshus den 12. juni. På mødet får deltagerne mere at vide om anlægget og kan stille spørgsmål til de fem landmænd, der står bag, samt Agri Energy A/S, der udvikler anlægget.

Landmændene vil desuden være til stede på Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa her i weekenden. Man finder dem på stand E4, hvor de står til rådighed for at fortælle mere energiparken og svare på spørgsmål. 

FAKTA OM AGRI ENERGY SYD ApS

Visionen bag Agri Energy Syd ApS er at etablere en ny grøn energipark nord for Rangstrup i Tønder Kommune. Ansøgningen om lov til at gå i gang med planlægningen er sendt ind. Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget i Tønder Kommune behandler ansøgningen på næste møde den 10. juni. Projektet vil bidrage til at opfylde Tønder Kommunes klimahandleplan – både i forhold til målet om at afgasse 90 % af kommunens gylle og målene for energiområdet.

Agri Energy Syd ApS er stiftet af fem lokale landmænd, der både driver mælkeproduktion, griseproduktion samt planteavl. Christian Jacobsen er formand, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Knud Kappel Petersen, Henning W. Jacobsen, Claus Erlang og Emiel Broeders.

FAKTA OM ENERGIPARKEN

Den grønne energipark sammensætter biogasteknologi til halm med pyrolyseteknologi og vil (i høj grad) bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Udover at energiparken genererer grøn biogas og bidrager positivt til klimaregnskabet, vil den genere et betydeligt overskud af varme, som vil blive tilbudt lokale aktører, herunder fjernvarmeselskaber. Derudover er en del af overskuddet øremærket til lokale formål.

FAKTA OM BIOGAS- OG PYROLYSEANLÆG

Et biogasanlæg producerer biogas ved at nedbryde organisk materiale som fx restprodukter fra landbruget i en atmosfære uden ilt. Pyrolyse er en termisk nedbrydningsproces, hvor organisk materiale udsættes for høje temperaturer i en atmosfære uden ilt. Under denne proces opdeles det organiske materiale i mindre molekyler som gas, olie og fast kulstof, kaldet biokul, der fx kan anvendes som gødning.

Billede: Agri Energy Syd ApS er stiftet af fem lokale landmænd, der både driver mælkeproduktion, griseproduktion samt planteavl. På billedet ses fra venstre: Knud Kappel Petersen, Emiel Broeders, Claus Erlang, Christian Jacobsen (formand) og Henning W. Jacobsen.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT