Indvielse af køkkensamarbejde på Tønder Sygehus

Indvielse af køkkensamarbejde på Tønder Sygehus

Mandag den 13 maj 24 var der officielt indvielse af det køkkensamarbejde som der er aftalt mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune

Tønder Kommune og Region Syddanmark har aftalt at kommunen fremover løser driftsopgaven med madlevering og cafedrift på sygehuset.
Det giver bedre udnyttelse af ressourcer og mere fleksible muligheder for sygehusets besøgende og medarbejdere.

Aftalen blev fejret mandag med taler ved borgmester Jørgen Popp Petersen, regionsrådsformand Bo Libergren og udvalgsformand Pernelle Jensen, som alle kom med perspektiver på samarbejdets betydning og fremtid.

Sygehus Sønderjylland og Tønder Kommune gik fra 1. maj 2024 sammen om at levere mad til patienter og borgere på sygehuset i Tønder. Kommunen overtager den daglige drift af køkkenet på sygehuset, mens Sygehus Sønderjylland fortsat ejer lokalerne. Den nye samarbejdsaftale er et skridt i retningen af et endnu tættere samarbejde mellem region og kommune på sygehuset i Tønder.

Indtil nu har patienterne på regionens afdelinger på sygehuset fået mad fra Sønderborg Sygehus – serveret i caféområdet på sygehuset – mens borgere tilknyttet kommunens tilbud har fået mad fra et kommunalt køkken, som er nabo til sygehuset.

En ny måde at samarbejde på

På regionsrådsmødet 22. april 2024 godkendte regionsrådet en aftale om, at regionen og kommunen går sammen om at levere mad til patienterne og drive køkkenet og caféområdet på sygehuset i Tønder. Aftalen er netop godkendt af direktionen i Tønder Kommune.

Aftalen om fælles regional og kommunal drift af køkkenet er ret unik set med danske øjne. Udvalgsformand Pernelle Jensen (V), Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, siger i en udsendt pressemeddelelse "Fælles drift af sygehuskøkkenet i Tønder er en naturlig videreudvikling af det spændende samarbejde, vi nu i flere år har haft i Tønder. Sammen med kommunen prøver vi hele tiden nye typer af samarbejder af og bliver klogere på, hvor langt vi kan drive samdriften. At nøjes med ét fælles køkken i stedet for to giver rigtig god mening og er en meget bedre udnyttelse af skatteborgernes penge."

 

 

Kommunen skal lave maden

Helt konkret går samarbejdsaftalen ud på, at Tønder Kommune fra 1. maj 2024 leverer maden og driver køkkenet og det tilhørende caféområde på sygehuset i Tønder. Sygehus Sønderjylland fortsætter til gengæld med at eje køkkenet og cafélokalerne og betaler dermed også huslejen og udgifterne til fast forbrug som for eksempel el, vand og varme.

"Med aftalen om fælleskøkken på sygehuset i Tønder forener vi kræfterne og sikrer høj standard for madkvalitet til både patienter og borgere" siger borgmester Jørgen Popp Petersen (S), som er formand for Samdriftsgruppen. Han tilføjer "Vores fælleskøkken ligger på matriklen i Tønder. Det gør løsningen både fleksibel og bæredygtig, fortsætter han og glæder sig over, at maden ikke længere skal fragtes fra Sønderborg til Tønder."

Et endnu tættere samarbejde på sygehuset i Tønder

Der har i flere år været et tæt samarbejde mellem Tønder Kommune og Sygehus Sønderjylland på sygehusets matrikel i Tønder. Samarbejdet omfatter både et konkret samarbejde om patienterne mellem regionens medicinske daghospital og kommunens korttidscenter og et samarbejde mellem den regionale skadeklinik og den kommunale sygeplejeklinik.

Derudover varetager Tønder Kommune en række kommunale sundheds- og forebyggelsesopgaver fra sygehusets lokaler – for eksempel hjemmepleje, sygepleje og træningstilbud.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT