Tønder Kommune inviterer til borgermøde om byudvikling i Skærbæk

Tønder Kommune holder borgermøde om byudviklingen i Skærbæk, og borgere opfordres til at deltage og være med til at forme fremtiden for deres by. Mødet finder sted torsdag den 13. juni i Skærbækcentret og programmet byder på en række spændende præsentationer og diskussioner om Skærbæks fremtid.

Skærbæk står over for en spændende udvikling, hvor Tønder Kommune samarbejder med lokale interessenter og borgere om at udforme en byudviklingsplan, der skal afspejle byens visioner og behov. Byudviklingsplanen er et dynamisk værktøj, som ikke kun beskriver en vision for byen, men også indeholder strategier, fysiske planer, økonomiske overvejelser og tidsplaner for udviklingen.

I forbindelse med udarbejdelsen af byudviklingsplanen har Tønder Kommune holdt en række dialogmøder med byens interessenter. De vigtigste temaer fra disse møder inkluderer:

  • Forbedring af byliv og infrastruktur, herunder forskønnelse af Storegade og bedre stiforbindelser.
  • Styrkelse af handels- og erhvervsmiljøet med fokus på detailhandelsstrategi og aktivering af handelsgaden.
  • Udvikling af turisme- og naturværdier ved at etablere flere overnatningsmuligheder og integrere naturen i bymiljøet.
  • Fremme af bosætning og boligudvikling med bæredygtigt byggeri og forskellige boligformer.
  • Skabelse af ungemiljøer med uformelle mødesteder og kulturelle tilbud.

Hvad er en byudviklingsplan?

En byudviklingsplan er en strategisk og visionær plan for byens fremtidige udvikling. Den indeholder en vision for byen, strategiske indsatser, fysiske hovedgreb, en etape- og tidsplan samt en økonomisk plan. Planen skal fungere som et fælles arbejdsredskab for kommunen, borgere og andre interessenter og understøtter en bred dialog og samarbejde på tværs af fagområder.

Mødet finder sted torsdag den  13. juni i Skærbækcentret, Hal 2 fra klokken 18 til 21.

Program for aftenen lyder:

- 18:00-19:00: Fællesspisning (tilmelding nødvendig inden 5. juni 2024 til Hanne på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- 19:00-19:10: Velkomst 

- 19:10-19:25: Introduktion til arbejdet med byudviklingsplaner ved Tønder Kommune

- 19:25-19:45: Fremtidens Skærbæk ved Arkitekt Jes Vagnby

- 19:45-20:00: Præsentation af hovedtemaerne i byudviklingsplanen ved Tønder Kommune

- 20:00-20:10: Pause

- 20:10-20:30: Præsentation af tids- og procesplan for byudviklingsplanen ved Tønder Kommune

- 20:30-20:50: Afrunding og mulighed for spørgsmål ved Tønder Kommune

- 20:50-21:00: Tak for i aften ved Tønder Kommune

Tønder Kommune ser frem til en engageret og konstruktiv aften, hvor man sammen kan diskutere og videreudvikle de spændende planer for Skærbæk. Tilmelding til fællesspisningen skal ske inden den 5. juni 2024 til Hanne på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, hvis man kun deltager i selve mødet.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT