Syv træer fældes for at forbedre trafiksikkerheden

Syv træer fældes for at forbedre trafiksikkerheden

Mandag den 10. juni går Tønder Kommune igang med at trafiksikkerforbedre Bargumsvej i Tønder. 

Trafikforbedringen skal forbedre forholdene for lette trafikanter. Som en del af dette projekt skal der fældes 7 træer.

Træerne fældes nu selvom det er yngletid for fuglene. Men man har fra Tønder Kommunes side undersøgt de 7 pågældende træer for at undersøge om der er fugle der yngler i disse træer. Det har man imidlertid ikke kunnet finde at der var sådanne ynglende fugle. 

Bargumsvej er en central vej i Tønder, der forbinder omfartsvejen med byens centrum. I perioden 2018-2022 er der sket fire politiregistrerede ulykker med lette trafikanter, hvoraf to personer kom alvorligt til skade. Derudover er et uheld indrapporteret som et skadestueuheld med en lettere tilskadekommen. Ulykkerne skyldes primært dårlig oversigt i krydsene, som er hæmmet af både hække og træer, hvilket kan skjule de lette trafikanter på den dobbeltrettede cykelsti.

 

 

For at forbedre synligheden af de lette trafikanter trækkes cykelstien ud til Bargumsvej i krydsområderne. Dette indebærer, at syv træer skal fældes for at give plads til cykelstiens nye placering. Projektet er støttet af statslige midler fra Den statslige trafiksikkerhedspulje.

Projektet har været grundigt undersøgt for alternative løsninger, der kunne bevare træerne, men dette viste sig desværre ikke muligt. Ved at trække cykelstien længere ud mod Bargumsvej vil bilisterne fra Strucksalle og Ulriksalle få langt bedre oversigtsforhold, da vigelinjerne også trækkes frem.

De samfundsmæssige omkostninger ved personskade er betydelige. De direkte kommunale udgifter for Tønder Kommune er i gennemsnit 440.000 kr. pr. tilskadekommen person, hvilket betyder en samlet udgift på 1,32 millioner kr. for de tre personer, der er kommet til skade i krydsene. Værst er det dog for de personer, der kommer til skade, og med projektet skulle dette gerne undgås fremover.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT