Folk strømmede til for at se og høre to kendte partiledere i Agerskov

Folk strømmede til for at se og høre to kendte partiledere i Agerskov

Da de to kendte partiledere Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne og Pia Olsen Dyhr, SF. inviterede på varme hveder hos Agerskov Kro torsdag den 25. april 24. Da de inviterede var de nok ikke klar over at så mange ville tage imod indbydelsen. 

370 gæster ikke bare fra de lokale kommuner, men TønderNYT talte med nogle der kom helt fra Vejle, andre fra Kolding og Vamdrup for at høre Inger Støjberg og Pia Olsen Dyhr 

Inden mødet startede stod begge partiledere og hilste personligt på alle, hvor de fik et håndtryk og velkommen.

 

En af de gæster på EU-valgmødet var Karina Adsbøl, der er valgt til Folketinget for Danmarksdemokraterne. Hun fortalte til TønderNYT, at hun lige nåede at komme til mødet, hvor hun var kørt fra København for at deltage.

Med de mange gæster til aftenen med de to partiledere og deres spidskandidater til EU-valget, så måtte arrangementet flyttes til Agerskovhallen. 

Aftenens vært var den legendariske radiovært Søren Dahl, som klarede fint at lede gæsterne igennem aftenens program. 

 

 

EU-Valget nærmer sig men kunne man høre forslag på de to EU-spidtkandidater fra SF og Danmarksdemokraterne?

Danmarksdemokraterne har valgt rådmand i Aalborg Kristoffer Storm som deres spidskandidat, mens SF har valgt at den ene af deres to EU-parlementsmedlemmer Kira Maria Peter-Hansen er deres spidskandidat.

Der var ikke meget forskel på de to partiers meninger om EU. Kristoffer Storm fortalte at han gerne vil til EU. Det skyldes, at han gerne vil derned og lave om på de tåbelige EU-regler som han udtrykte det. Regler der begrænser de lokale muligheder. Han mener at beslutninger skal træffes bedst så tæt på borgerne som muligt.

SFs spidskandidat Kira Peter-Hansen fortalte at hun synes at det er dejligt at komme hjem fra Bruxelles for at fornemme hvordan det går herhjemme. Hun finder at det er vigtigt at EU skal stå for aftaler om flygtninge, da det skal aftales på overordnede niveau. Desuden mener hun at der skal ikke være flere folkeafstemninger om de EU-forbehold Danmark har stadig. 

Drømmere om grønnere EU

Kira Marie Peter-Hansen drømmer om at EU bliver mere grønnere, hvor der er færre giftstoffer. Både DD og SF ønsker afgifter på CO2 men det skal ske på EU-niveau. 

Desuden mener Kristoffer Storm at Danmark skal sætte gang i våbenproduktionen i EU. Det var SF-kandidaten enig i, at EU skal stå stærkere på våbenområdet. "Vi skal tage mere ansvar for vores sikkerhed" lød det fra Kira Peter-Hansen.

Det var meget svært at høre forskel på de to EU-spidskandidater, hvor det kun var ude i nueancerne som der var lidt forskel at høre.

 

 

Pause vil fejret med varme hveder

Inden de to partiledere gik på scenen var der varme hveder til de 370 fremmødte gæster. Faktisk var der kommet flere end dem der havde tilmeldt sig så en del måtte sidde på tribunen og se aftenens talkshow.

Midt i pausen var der også en af gæsterne som kom med en gave til Inger Støjberg. Det var faktisk ikke til hende selv, men til hendes meget kendte hund Ludvig, som følger hende overalt. Det var en gave som Inger Støjberg blev meget glad for som man kan se på fotoet.

Efter indtagelsen af de varme hveder fortalte formanden for SF Pia Olsen Dyhr, at afskaffelsen af store bededag er et stort blufnummer. Det var formanden for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg fuldstændig enig i. Hun tilføjede at afskaffelsen af Store Bededag havde samlet oppositonen i Folketinget både på venstre som højrefløjen. "Det bragte os tættere sammen med SF, end hvad vi tidligere har oplevet fortalte hun de fremmødte. 

De to formand er også meget harm over at statsminister Mette Frederiksen ved flere lejligheder har fremhævet at danskerne skal arbejde mere. Pia Olsen Dyhr fortalte at den almindelige dansker arbejder i snit 41 timer om ugen, så "Vi skal ikke komme med belærende pegefingre om at man skal arbejde mere" udtalte SF-formanden, og tilføjede "Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har haft en friweekend".

Inger Støjberg var hurtigt til at tage emnet op og tilføjede "Jeg arbejder gerne mere hvis vi kan få Mette væk", hvilket udløste et stort bifald fra hele hallen. 

Pia Olsen Dyhr er den partileder i Folketinget, som har siddet længst som partileder. Disse erfaringer det har givet, lærer Inger Støjberg meget af. De to har en hemmelig loge, hvor de nu afdøde Søren Pape Poulsen også deltog. Der udveksler de i fortrolighed meninger

Til gengæld er Pia Olsen Dyhr meget stolt over den måde som Inger Støjberg kan stå fast på sine meninger selv når hun er ude i et politisk stormvejr. 

 

 

Fodlænker gav tiden til at tænke over fremtiden

Efter at Inger Støjberg havde fået sin dom og måtte gå hjemme med fodlænke på, gik hun og tænkte over hvad hun så skulle. Hun ville ikke bære nag til dem der havde stemt hende ud af Folketinget. Resultatet på hendes tanker var at hun ville tilbage i politik, og det er baggrunden for at hun dannede Danmarksdemokraterne. 

Pia Olsen Dyhr mener at mennesker i Danmark ikke er meget forskellige. Men de forskellige egne har forskellige udfordringer, som det er vigtigt at politikerne i Folketinget tager hensyn til når de beslutter noget. "Vi skal forstå de forskellige udfodringer som der er de enkelte steder" fastslog hun. 

SF-formanden er bekymret for Moderaternes syn på Islam og retsstaten. Det var Inger Støjberg enig i, og tilføjede "Vi skal respektere at alle ikke skal presses til at spise bestemte ting".

Opposition ikke inviteret ind til forhandlinger om CO2 afgifter på landbruget

For tiden er Regeringen igang med at diskutere en CO2 pakke med fagforeninger, landbrugsorganisationer og naturorganisationer. Derimod er Folketingets oppositionspatier endnu ikke inviteret med til forhandlingsbordet, fortalte Pia Olsen Dyhr, 

Det første spørgsmål fra hallen kom umiddelbart derefter, hvor en Bo Lomholdt spurgte "Hvad vil I helst have solceller eller korn?" SF-formanden mener at man sagtens kan have begge dele, hvor man skal udvikle dansk landbrug. 

Inger Støjberg mener at ´det ikke er i orden at udtage god landbrugsjord til solceller, og at man får for lidt ud af det hvis man har solceller rundt om sig når man bor på landet. 

"Det er jo københavnerne der siger at man vil have solceller, men det er sjællændere, fynboer og jyder som kommer til at betale for det", fremhævede DDformanden. 

Pia Olsen Dyhr kom på glatis da hun blev spurgt om hvorfor der er kommet flere bilkøer i forhold til mælkekvæg og svarede "vi skal have reduceret CO2" men kunne ikke svare på spørgsmålet om bilkøerne. 

 

 

Skuffet over den indgået ældrereform

Danmarksdemokraterne er meget skuffet og frustreret over den nyligt indgået ældrereform. Her lovede Inger Støjberg de fremmødte at der kommer flere aftaler på området, da der er mange området i ældresektoren som ikke er med i ældrereformen. 

Pia Olsen Dyhr er også frustreret over at der er taget 9 mia kroner fra ældresektoren. I 1986 havde en SOSU 3 borgere om dagen, men de i dag skal ud til 18 borgere. 

 

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT