Lodret order fra Plandata kom aldrig byrådsmedlemmer til kendskab inden godkendelse af lokalplan

Lodret order fra Plandata kom aldrig byrådsmedlemmer til kendskab inden godkendelse af lokalplan

Blot 3 dage før Tønder Kommunes kommunalbestyrelse vedtog kommuneplantillægget og lokalplanen for Kongsmark, kom en venlig men lodret ordrer fra den overordnede myndighed Plandata til Tønder Kommune, om at sende kommuneplantillægget i 4 ugers offentlig høringsfrist. 

Den venlig men lodrette order kom dog aldrig til kommunalbestyrelsesmedlemmerne før den 24. august 2023 (ifølge de oplysninger TønderNYT har modtaget fra en af kilderne til denne artikel), hvor de bliver gjort opmærksom på mailen fra Plandata der blev sendt den 24. oktober 2022.

Det sker da fuldmægtig HFS fra Plandata den 24. oktober 2022 skriver til en planlægger, Plan og Mobilitet i Teknisk forvaltning. Af ukendte årsager når denne mail ikke kommunalbestyrelsesmedlemmerne inden de skal tage stilling til den kommuneplan og lokalplanforslag der lå for Kongsmark. 

I lokalplanforslaget blev industrigrunden medindtaget til areal, således at man kunne lovliggøre 2½ af de poolhuse, der nu er opført som ligger som nabo til det hotelbyggeri, der er i gang på Småfolksvej kunne gennemføres.

Som det fremgår af vedlagte skærmbilled TønderNYT har modtaget fra en kilde, så anføres det at der er sket en procesdurefejl, idet kommunalplan og lokalplan havde været ude i en og samme høring hvor den var offentliggjort på Plandatas system i samme mappe. 

Helt konkret var kommuneplantillægget ikke blevet oprettet separat i plandata under høringen, men har var en del af høringen af lokalplanforslaget. 

Jurist inddraget i procesdurefejlen hos Plandata

Plandata er en overordnet landsdækkende, der er en afdeling under Bolig og Planstyrelsen, og som samler de forskellige planer der er for det boligtekniske område i hele Danmark. Dermed er de også en overordnet instans i forhold til Tønder kommunes beslutningsniveau.

Hos Plandata ser man meget strengt på en sådan procesdurefejl, og de har haft en jurist inde over inden de svarer Tønder kommunes tekniske forvaltning den 24. oktober 22. 

Her svarer Plandata's medarbejder således "I henhold til Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk § 2, stk. 1, nr. 2 og § 3, stk. 1 skal kommuneplantillæg indberettes, og i indberetningen registreres oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning mv. og der vedlægges én samlet OCR-læsbar pdf-fil. Det tolker vi i Bolig- og Planstyrelsen sådan, at man skal have én sag og én pdf-fil pr. plan.

Når kommuneplantillægget ikke har været indberettet som en selvstændig plan, men kun har været vedlagt i lokalplanens plandokument, kan høringsparterne ikke forventes at være bekendt med eksistensen af kommuneplantillægget. Vores vejledning er derfor, at I hurtigst muligt indberetter kommuneplantillægget i Plandata.dk, og sender det i offentlig høring i mindst 4 uger. Når høringsperioden er overstået, kan I vedtage og offentliggøre lokalplan og kommuneplantillæg sammen."

Med dette tolkes at det kan ikke anses for at være lovligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplan hvis Tønder kommune ikke har haft kommuneplantillægget i offentlig høring i 4 uger først.

Baggrunden for at Plandata svarer skyldes en henvendelse fra Tønder Kommune den 19. oktober 2022, og blot 5 dage efter kommer svaret fra Plandata, at kommunen skal sørge for at der sker denne høringsperiode af kommuneplantillægget. 

Du kan se her mailen fra Tønder kommune fra den 19. oktober 2022, som TønderNYT er kommet i besiddelse af. Som det fremgår har man ikke mulighed for at udskyde vedtagelsen af både kommunetillægsplan og lokalplanen. 

Det kan derfor under en, hvorfor skulle det går så hurtigt, men TønderNYT har ikke kunnet få besvaret dette indtil videre fra vores kilder.

Lokalplan og kommuneplan vedtaget den 27 oktober 22 uden viden om mailen fra Plandata

TønderNYT erfarer at mailen om at godkendelsen ikke er lovlig før at kommuneplantillægget havde været i høring i 4 uger, som det aldrig blev orienteret til kommunalbestyrelsesmedlemmerne før den 24. august 2023. Her blev de informeret af en borger, som havde søgt agtindsigt i sagen.

Ud fra en af vores kilder til denne artikel er det kun formanden for Teknisk udvalg Poul Erik Kjær (V) og Allan Svendsen (NB) der har spurgt ind til denne mail efter at det er kommet frem at Plandata sendte mailen om at kommuneplantillægget skulle havde været i ny 4 ugers høring. Dog erfarer vi også, at der er internt i kommunalbestyrelsen en del uro omkring denne mail at den ikke er kommet frem før nu for kort tid siden. 

Med den manglende høringsperiode, sidder Tønder Kommune, efter det TønderNYT erfarer, med en ulovligt vedtaget kommuneplantillæg, som var grundlaget for at der kunne gives byggetilladelser til de store pool-huse og omdiskuterede hytter på Småfolksvej 10 i Kongsmark. 

Byggetilladelserne blev givet dagen efter godkendelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen.

Det kan endvidere også betyde, ifølge de kilder TønderNYT har talt med om sagen, at byggetilladelser er afgivet på ulovligt grundlag, og dermed at hele ansøgningen om byggetilladelser skal gå om.

Mere fra TønderNYT