Læserbrev: Kongsmarkskandalen fortsættelse

Læserbrev: Kongsmarkskandalen fortsættelse

Det har vakt en del opstandelse i forbindelse med etablering af det såkaldte feriecenter i Kongsmark på Rømø, at det nu er kommet frem, at hele fundamentet under projektet, nemlig en ny Lokalplan og et nyt Kommunalplantillæg ikke er bragt til veje på regulær vis og i en formelt korrekt sammenhæng. Man må forudse, at Tønder Byråds vedtagelse af disse vil blive erklæret for ugyldig af højere myndigheder. Konsekvenserne for såvel de færdige som de uafsluttede byggerier er uoverskuelige.

Problemstillingen er senest gennemgået i en artikel af journalist Uwe Iwersen i JydskeVestkysten den 12. september. Baggrunden for artiklen er, at det er kommet frem, at forvaltningen ved Tønder Kommune senest den 24.10.2022 i et mailsvar fra Bolig- og Planstyrelsen var blevet advaret om miseren. Ikke desto mindre blev planerne enstemmigt vedtaget på byrådsmødet den 27.10.2022, altså tre dage senere. Jeg kender detaljerne, fordi jeg selv har været med til at grave dem frem.

Nogle politikere er oprørte over, at man ikke af forvaltningen var blevet advaret om det meget risikable regelbrud, så man havde fået mulighed for at afværge det i tide.

Skandalen er desværre - om muligt - endnu værre. Jeg har via aktindsigt fundet dokumentation for, at en medarbejder ved forvaltningen ved Tønder Kommune allerede ved en telefonisk henvendelse den 06.04.2022 af en medarbejder ved Bolig- og Planstyrelsen var blevet advaret om at kommunen ikke kunne opretholde sin procedure på planområdet. Den afsluttende besked var ordret:

”Det er op til kommunen, hvordan dette håndteres.” 

Dette valgte forvaltningen at fortolke således, at man kan lade være med at gøre noget ved problemet, hvilket den så har gjort – først i et halvt år frem til det famøse byrådsmøde og siden frem til disse dage i 2023. Men denne fortolkning er helt uden for skiven. Beskeden betyder på almindeligt dansk:

”I skal få gjort noget ved dette her, og I må selv finde ud af, hvordan I vil gøre det!”

Når noget skal håndteres på embedsplan, kan man altså ikke bare lade være med at gøre noget overhovedet, og det ved Tønder Kommunes embedsfolk - juridisk afdeling inklusive - godt, men de valgte det fra, fordi det ikke passede med deres drejebog.

Nu bliver det så til gengæld rigtig svært.

Som jeg ser det, forestår et større oprydningsarbejde på rådhuset i Tønder. Det gælder ikke kun i embedsværket, men også blandt politikerne, hvor man over længere tid har affundet sig med en helt urimelig magtforskydning over mod en egenrådig forvaltning.

Indsendt af 

Martin Lund
Umanaksvej 12
Kongsmark
Rømø

Læserbrevet står for skribentens egen holdning 

Mere fra TønderNYT