Debatindlæg: Det gode Byrådsmedlem

Debatindlæg: Det gode Byrådsmedlem

Hvis Leif Hansen fra Schleswigsk Parti var det gode og omhyggelige byrådsmedlem, ville han selv undersøge sagen om barakbyggeriet, m.m. i Kongsmark, inden han satte sig til tastaturet, og begyndte at skrive læserbreve herom.

Men det har han helt klart ikke gjort, selvom der har været både tid og opfordringer nok til at gøre dette. Nu kommer hans indlæg i JydskeVestkysten for nogle dage siden derfor alene til at lyde som et ekko af borgmesterens tidligere udtalelser, med hvem han formodes at have afstemt sit skriveri.

Hvis han havde undersøgt sagen og alt det materiale, som han allerede har fået i hænderne og i inboxen, både angående Scanlux-husene og hotelbarakkerne (de forklædte ”Ferienhaüser”), ville han have set, at der, efter alt at dømme, er sket en lang række fejl i Forvaltningen omkring tilladelserne til begge byggerier, og i Forvaltningens kommunikation med udvalg og byråd.

Fejl (der muligvis er ulovlige), undladelser, fortielser, mangler af vidt forskellig art, muligvis forskelsbehandling, manglende inddragelse af naboer, ingen trafikplan, ingen VVM, ingen § 3 vurdering, etc. Fejl, der set i en sammenhæng, tegner et foruroligende billede af administrationen på dette sagsområde i Tønder Kommune.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre Leif Hansen til at bruge noget tid til at sætte sig grundigt ind i sagen, inden han igen skriver løs. Så kan han blive det gode byrådsmedlem. Ellers kan det meget vel tænkes, at virkeligheden anno 2023 snart indhenter ham, og så må han ”jo vænne sig til det”!

Men, jeg vil også gerne sige, at jeg er helt enig i, at vi helt sikkert godt kan bruge et rigtigt hotel på Rømø. Et stort, flot og rigtigt hotel, indpasset på en gode måde i omgivelserne og i harmoni med disse, og baseret på almindelige danske principper for ejerskab og opbygning. Ja, et hotel med en god og stor restaurant, med wellness og en rigtig reception og placeret det rigtige sted: Havneby.

Med venlig hilsen

Bjarne Madvig Christensen,
Gesingvej 58

6780 Skærbæk

Mere fra TønderNYT