Debatindlæg: Lokalpolitikere i Tønder Kommune må lære rettidig omhu

Debatindlæg: Lokalpolitikere i Tønder Kommune må lære rettidig omhu

Enhedslisten finder det glædeligt, at lokalpolitikere i Tønder kommune endelig ser mere kritisk på de store anlægs- og udbudsprojekter, som kommer til at belaste Rømøs bevaringsværdige natur.

Læserbrev: Kongsmarkskandalen fortsættelse

Læserbrev: Kongsmarkskandalen fortsættelse

Det har vakt en del opstandelse i forbindelse med etablering af det såkaldte feriecenter i Kongsmark på Rømø, at det nu er kommet frem, at hele fundamentet under projektet, nemlig en ny Lokalplan og et nyt Kommunalplantillæg ikke er bragt til veje på regulær vis og i en formelt korrekt sammenhæng. Man må forudse, at Tønder Byråds vedtagelse af disse vil blive erklæret for ugyldig af højere myndigheder. Konsekvenserne for såvel de færdige som de uafsluttede byggerier er uoverskuelige.

Debatindlæg: Det gode Byrådsmedlem

Debatindlæg: Det gode Byrådsmedlem

Hvis Leif Hansen fra Schleswigsk Parti var det gode og omhyggelige byrådsmedlem, ville han selv undersøge sagen om barakbyggeriet, m.m. i Kongsmark, inden han satte sig til tastaturet, og begyndte at skrive læserbreve herom.

Debatindlæg: Klimaet og freden venter ikke - vi må skabe handling

Debatindlæg: Klimaet og freden venter ikke - vi må skabe handling

Efterhånden må det være åbenlyst, at de menneskeskabte klimaforandringer er en voksende trussel mod hele klodens samlede økokredsløb og mange økosystemer, starter læserbrevskribenten

Debatindlæg: Undskyld Rømø !

Debatindlæg: Undskyld Rømø !

Den 27 Oktober 2022 godkender jeg og en samlet kommunalbestyrelse forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg for Kongsmark.

Alt var i overensstemmelse med gældende lovgivning, og derfor kun en formalitet fik vi at vide., således indlægger skribenten bag debatindlægget