Bøder for at markedsføre ulovlige e-cigaretter

Bøder for at markedsføre ulovlige e-cigaretter

E-cigaretter med smag af sød frugt, slik eller sodavand – de såkaldte puff bars – er ulovlige. Det har to unge mænd i Syd- og Sønderjyllands Politikreds måttet sande. De har fået store bøder for at markedsføre de ulovlige engangs e-cigaretter.

En ung mand på 17 år og en ung mand på 23 år har begge markedsført ulovlige e-cigaretter, og det har de fået en anseelig bøde for. Det drejer sig om de ulovlige engangs e-cigaretter, som har smag af eksempelvis blåbær, sodavand eller andre søde smage – de såkaldte puff bars.

De to unge mænd, som nu har fået en bøde for at markedsføre de ulovlige e-cigaretter, bor begge i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Her har politiet i begge tilfælde pågrebet de to unge mænd, og efterforskningen har vist, at de har markedsført adskillige varianter af de ulovlige e-cigaretter.

E-cigaretter må ikke smage sødt

Siden 1. april 2022 har det været ulovligt at markedsføre blandt andet e-cigaretter med en kendetegnende aroma af andet end mentol eller tobak.

”Vi har set de ulovlige engangs e-cigaretter gennem noget tid nu blandt de unge mennesker og blandt børn. Puff bars lyder uskyldigt, men der er hverken tale om slik, der puffer, eller en ny type marsbar. Der er tale om høje mængder af nikotin, og den grimme smag bliver så camoufleret af søde smage. Det er ulovlige e-cigaretter, der er tale om, og de bliver desværre solgt til børn og unge”, siger vicepolitiinspektør Jacob Rindom, som er leder af Forebyggelsessektionen hos Syd- og Sønderjyllands Politi i en udsendt pressemeddelse

Den 23-årige unge mand har fået en bøde på 22.500 kroner for at have markedsført fire forskellige varianter af de ulovlige e-cigaretter.

Den 17-årige unge mand har fået en bøde på 37.500 kroner for at have markedsført ti forskellige varianter af de ulovlige e-cigaretter. Den er dog nedsat til halv størrelse, da han er under 18 år.

Det bemærkes, at bødeniveauet i begge tilfælde skyldes, at der er tale om førstegangstilfælde. Bødeniveauet er dobbelt så højt ved andengangstilfælde, og ved tredjegangstilfælde er bødeniveauet fire gange så højt som ved en førstegangsovertrædelse af reglerne om forbud mod kendetegnende aromaer i blandt andet e-cigaretter.

”Det er så uendelig vigtigt, at vi får stoppet både dem, der sælger de ulovlige e-cigaretter med smag, og dem, der overvejer at købe dem. Børn og unges hjerner kan ikke tåle de her stoffer. De bliver afhængige, og deres hjerner kan tage skade af det. Vi håber, at de her eksempler på bøder kan afskrække nogle af dem, der har overvejet at markedsføre de ulovlige e-cigaretter – eller stopper dem, der gør det”, siger vicepolitiinspektør Jacob Rindom.

Kontrollen bliver udført af Sikkerhedsstyrelsen

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fører kontrol med reglerne på e-cigaretområdet; herunder at produkterne lever op til de pågældende krav og ikke er ulovlige.

Når Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere vurderer, at for eksempel en detailforhandler eller en hjemmeside blandt andet markedsfører ulovlige e-cigaretter, agerer styrelsen i overensstemmelse med reglerne.

”Den ansvarlige bliver gjort opmærksom på, at der efter vores vurdering er tale om ulovlig markedsføring, og sagen overgår internt til juridisk vurdering med henblik på politianmeldelse”, siger Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

I de fleste tilfælde bliver sagen også anmeldt til politiet sammen med en indstilling til bøde.

”En bødeindstilling indeholder flere aspekter. Men det fremgår af bemærkninger til loven, at på grund af de alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser ved anvendelse af e-cigaretter er det afgørende, at bøden får en sådan størrelse, at den virker præventiv. Den skal sende et klart signal om, at reglerne håndhæves effektivt”, afslutter Stine Pedersen.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT