Papkasser, plastfolie og glasflasker er ikke længere kundens hovedpine

Papkasser, plastfolie og glasflasker er ikke længere kundens hovedpine

Nye regler om producentansvar for emballageaffald træder i kraft i 2025. Det betyder, at producenter, importører og distributører skal til at tage ansvar for al emballageaffald, de får udformet og fremstillet i eget navn eller varemærke.

1. juli 2025 træder nye regler om producentansvar for emballageaffald i kraft i Danmark, og dermed skal virksomheder selv tage ansvar for al den emballage, de får udformet og fremstillet under eget navn eller varemærke. Selv om reglerne først træder i kraft om et års tid, skal virksomheder allerede i år forholde sig til deres forbrug af emballage og melde det ind i DPA-registret. 

Hidtil har emballage som papkasser, plastfolie, glasflasker og træpaller været forbrugernes og kommunernes hovedpine, når det hober sig op som affald. Det ændrer sig fra 2025, når ansvaret og omkostningerne for håndtering af emballage og emballageaffald overdrages til producenter, importører og distributører, 

Inden reglerne træder i kraft, skal virksomhederne senest 31. august i 2024 registrere sig i producentansvarsregistret (DPA-registret) og oplyse om den emballage, de forventer at sende på det danske marked i hele 2024.

”Formålet med de nye regler er at sikre, at langt mere emballage designes og produceres på en måde, så det kan genbruges og genanvendes. I det hele taget handler det om, at virksomheder minimerer brugen af unødvendig emballage og fokusere på miljøvenlige løsninger”, forklarer forretningsudvikler Kristina Overgaard Zacho fra Erhvervshus Nordjylland.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Som udgangspunkt vil virksomheder, der sender mere end 8 tons emballage på markedet årligt, være omfattet af reglerne. Der er dog med undtagelse af virksomheder med færre end 10 ansatte og en årlig omsætning på maksimalt 15 mio. kr.

”Dansk Producentansvar administrerer det nationale register og den danske lovgivning om producentansvar, og derfor vil det være en fordel for virksomheder at tjekke deres status på DPA’s hjemmeside, for at finde ud af, hvor de står i forhold til de nye regler”, fortæller Kristina Overgaard Zacho.

Allerede nu er der flere ting, som virksomheder kan gøre for at forberede sig på de nye regler. De kan blandt andet undersøge:

  • Om de sender mere end 8 tons emballage årligt
  • Hvilke emballager de bruger (inklusive vægt, materialetype og målretning - erhverv eller privatforbrugere)
  • Registre sig hos DPA og indrapportér forventede markedsførte mængder emballage i 2024
  • Overvej at melde dig ind i en kollektiv ordning som VANA, ERP-recycling eller Emballageretur for at opfylde virksomhedens forpligtelser

Hvad er emballage? 

Emballage omfatter alle produkter af enhver art og materiale, der anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering og præsentation af varer fra producent til brugeren eller forbrugeren og til præsentation af varer. Dette inkluderer også engangsartikler, som anvendes til samme formål. Læs mere om, hvad emballageprodukter er her.

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT