Debatindlæg: Krav om betaling åbner for mistanke om korruption

Debatindlæg: Krav om betaling åbner for mistanke om korruption

Dette er et læserbrev. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Tønder Kommune står over for alvorlig kritik fra Ankestyrelsen, som har underkendt kommunens praksis med at modtage "frivillige" betalinger fra projektmagere i forbindelse med vindmølleprojekter. Denne sag rejser spørgsmål om retssikkerhed og gennemsigtighed i kommunal forvaltning.

Kernen i sagen er, at flere projektmagere har følt sig presset til at betale penge for at få deres projektansøgninger behandlet. Dette kan ses som betaling for modydelser, hvilket går imod principperne om retfærdig og lovlig sagsbehandling. Ankestyrelsen har understreget, at sådanne betalinger er ulovlige og uacceptable, da de underminerer tilliden til kommunens beslutningsprocesser.

Offentlige myndigheder bør fremme tillid og troværdighed, ikke mistillid og mistanke om korruption.

Desværre har vind- og solbranchen pådraget sig mistanke gennem årene.

Måske er de groteske summer, der kan tjenes på vind og sol, årsagen til det moralske skred.

Et skred der nu har ramt Tønder Kommune.

Krav om betaling for ansøgninger skaber en skygge over kommunens beslutningsproces og åbner for mistanker om korruption.

Enhver borger og virksomhed har ret til en retfærdig behandling af deres sager uden økonomiske krav. Dette er en grundlæggende del af vores retssystem, som ikke må kompromitteres. Denne sag kan få vidtrækkende konsekvenser for fremtidige projekter i kommunen. Hvis virksomheder mister tilliden til, at deres ansøgninger vil blive behandlet retfærdigt, kan det hæmme innovation og investeringer.

Tønder Kommune skal nu genoprette tilliden til deres forvaltning gennem klare og gennemskuelige procedurer, der sikrer, at alle ansøgninger behandles på lige vilkår, uden krav om betaling for modydelser.

Ankestyrelsens underkendelse er en påmindelse om, at vi skal værne om retssikkerhed og gennemsigtighed i vores offentlige institutioner. Lad denne sag være en læring for alle kommuner i Danmark om vigtigheden af at følge loven og sikre en retfærdig og værdig behandling af alle.

Indsendt af
Karsten Drøjdal,
Tranbjergvej 19,
6818 Årre

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT