Debatindlæg: Borgerforslag i Tønder Kommune - det er forsøgt otte måneder tidligere

Debatindlæg: Borgerforslag i Tønder Kommune - det er forsøgt otte måneder tidligere

Dette er et læserbrev. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Borgerforslag i Tønder Kommune - det er forsøgt otte måneder tidligere.

Blot otte måneder tidligere, d. 31. august 2023, fremførte jeg Socialdemokratiets initiativretsag om implementering af borgerforslag i Tønder Kommune. Den politiske respons i byrådssalen var nærmest identisk med den, der var 25. april 2024, da SF fremførte deres initiativretsag om indførelse af borgerforslag – der var ikke politisk flertal og opbakning til indførelse af borgerforslag.

På nogle punkter adskiller vores politiske forslag om indførelse af borgerforslag i Tønder Kommune sig.

I Socialdemokratiet ville vi bl.a. inkludere de unge fra 16 år og dermed deltage i den demokratiske proces. Det ville bl.a. fremtidssikre borgerinvolvering og interesse for nærdemokratiet – ja, demokratiet generelt.

Et af de politiske modargumenter var, at borgere med et forslag kunne henvende sig til en af de folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Samme politikere, der ikke kunne stemme for indførelse af borgerforslag, som gerne vil have borgernes involvering og holdning, når det understøtter deres politiske visioner specifikt vedr. VE-projekter og tilhørende afstemninger. Det er dobbeltmoralsk og ikke nærdemokrati i min optik.

Nærdemokrati er i sagens natur nær borgerne og samarbejdet mellem borgere og politikere kunne netop blive struktureret og formaliseret ved netop at implementere borgerforslag i Tønder Kommune. Derved kan man undgå, at et borgerforslag evt. stoppes/strander hos en enkelt politiker og ikke kommer videre. Lad det være gennemsigtigt, demokratisk, for alle og til alle og uden hierarkisk struktur. Husk på, kommunen/politikerne er til for borgerne ikke omvendt.

Indsendt af 

Barbara Krarup Hansen
socialudvalgsforkvinde og 2. viceborgmester fra Socialdemokratiet
Dragonvej 39,
6270 Tønder

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT