Debatindlæg: Ankestyrelsens underkendelse af Tønder Kommune

Debatindlæg: Ankestyrelsens underkendelse af Tønder Kommune

Dette er et læserbrev. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Kære kollegaer, kære Borgmester,

Tønder Kommune står i en kritisk situation efter Ankestyrelsens underkendelse af kommunens beslutninger vedrørende VE-projekterne. Det er på tide, at vi som ansvarlige politikere reflekterer over kommunens handlinger og konsekvenserne af disse.

Tønder Kommune er ikke en restaurant som Jensens Bøfhus, hvor man kan krydse af på regningen og tilføje drikkepenge, når man bestiller en service. Vi er en offentlig myndighed, og vores beslutninger skal træffes med den største omhu og respekt for lovgivningen og vores borgeres tillid.

Vi er allerede tre gange blevet advaret omkring den noget tvivlsomme model – både af Indenrigsministeriet og af Ankestyrelsen. De har tydeligt fortalt os, at kommunen ikke må modtage ydelser på denne måde. Af respekt for det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen, må vi nu trykke på pauseknappen og standse udrulningen af VE-projekterne i kommunen. Ingen kender endnu konsekvenserne, hvis Ankestyrelsen beslutter at rejse en tilsynssag, men vi ved, at fortsatte investeringer i en model, som allerede er blevet underkendt, er uansvarligt.

Vi har allerede brugt flere millioner kroner på Tønder-modellen, penge der tydeligvis er spildt. Disse midler kunne have været brugt på kernevelfærd – på vores børn, ældre og sårbare borgere, som har akut behov for kommunal støtte og service. At fortsætte på denne kurs er at negligere vores ansvar over for de mennesker, vi er valgt til at tjene.

Derfor må vi trykke på stopknappen og ikke på pytknappen. Vi skal tage Ankestyrelsens vurdering alvorligt og handle i overensstemmelse hermed. Lad os genvinde borgernes tillid og fremadrettet kun træffe afgørelser som er i overensstemmelse med gældende lovgivning..

 

Allan Svendsen Medlem af kommunalbestyrelsen for dansk folkeparti

Vestervej 13

6792 Rømø

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT