Aabenraa Kommune bliver to'er i KL's Forebyggelsespris

Aabenraa Kommune bliver to'er i KL's Forebyggelsespris

Aabenraa Kommune fik i dag, fredag 17. maj, andenpladsen i KLs Forebyggelsespris for igennem en app at tilbyde fleksible, differentierede sundhedsforløb, der er tilpasset den enkelte borgers behov og livssituation.

Det digitale tilbud har resulteret i, at sundhedspersonalet kan optimere deres arbejdsgange og understøtte flere borgerne i deres forebyggelsestiltag. Med denne tilgang kan Aabenraa Kommune således hjælpe flere borgere med færre ressourcer, hvilket allerede har dokumenteret effektivitet.

"Initiativet ruster os bedre til at skræddersy forebyggelsestilbuddene, så for eksempel borgere med diabetes eller andre livsstilsygdomme får endnu bedre mulighed for at fremme deres sundhed", siger Jan Køpke Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Formanden tilføjer "Det er inspirerende at se, hvordan kommunens indsats ikke blot forbedrer sundhedstilstanden for vores borgere med kroniske sygdomme, men også sætter en standard, der forhåbentligt kan være med til at inspirere andre kommuner."

Med appen kan borgerne uafhængigt af tid og sted arbejde for og følge deres personlige sundhedsmål og modtage vejledning og støtte fra Aabenraa Kommunes sundhedspersonale, der ligeledes kan følge borgernes fremskridt digitalt. Initiativet er både et alternativ og et supplement til et fysisk forløb, ligesom tilbuddet gør det lettere at fastholde de gode vaner efter et afsluttet forløb i kommunens sundhedscenter.

"Den digitale tilgang har ikke kun øget friheden og fleksibiliteten for vores borgere, men også for vores medarbejdere", siger Michael Christensen, Formand for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune og fortsætter "Det taler direkte ind i Aabenraa Kommunes strategi om hjælp til selvhjælp, fordi borgerne opnår en højere grad af autonomi."

Formand for Social og Seniorudvalget, Michael Christensen, og formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan Køpke Christensen, var i dag, fredag 17. maj begge på scenen til KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum for på vegne af Aabenraa Kommune at modtage prisen.

 

FOTO Aabenraa Kommune

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT