Stormflodens ofre blev mindet - og hædret

Stormflodens ofre blev mindet - og hædret

100 års dagen for de 19 mennesker som omkom under stormfloden den 30 august 1923 blev mindet

Indlæg indsendt af Hans Otto Sørensen, Gaardkrog, 6780 Skærbæk

Hans Otto Sørensen skriver "Ved en enkel, men bevægende mindehøjtidelighed onsdag den 30. august mindedes folk fra Rejsby, Kærbølling, Brøns og Hviding, samt en del fra andre områder i landet, de 19 mennesker, som omkom under stormfloden for hundrede år siden den 30. august 1923, mens de arbejdede med at bygge diget, der i dag beskytter området med disse landsbyer og områderne omkring disse. Dette dige, som kaldes Kong Christian den X´s dige, er siden forhøjet flere gange, og yder med sin højde på 7,10 meter en god beskyttelse mod
fremtidige storme og stormfloder.

Kærbølling Grande havde taget initiativet til mindesammenkomsten netop på det sted, hvor smedjen, som servicerede byggeriet lå, tæt på det nuværende dige, da katastrofen indtraf. Netop med afsæt i denne beliggenhed, har Kærbølling Grande i årene forud, bygget en shelterplads, som stilles til fri afbenyttelse af interesserede. Byggeriet blev muliggjort med tilskud fra LAG-midler og fra Norlys. 

På Kærbølling Grandes vegne bød Kristian Madvig Sørensen velkommen til de mere end 120 fremmødte mennesker, og hvor han fremhævede digets betydning for området.

Derefter nedlagde formanden for Digelaget for Kong Christian den X´s dige, Mads Warming fra Råhede, sammen med Hanne Petersen fra Historisk Forening, en krans ved mindestenen foran Rejsby Sluse. Stenen er rejst til minde om de mennesker, der druknede midt under deres daglige arbejde.

Ligeledes nedlagde flere efterkommere til en af de omkomne, Iver Jensen, fra Bredebro en krans ved mindesmærket, og mindedes senere sin bedstefar, som døde fra kone og 5 små børn. Det har været så frygteligt for denne familie.

Denne katastrofe, som vel er den største enkeltstående tragedie på den sønderjydske vestkyst i det 19´ende århundrede, fortjener fortsat at mindes, og de døde og deres mindes ydes den største respekt. 

Efter kransenedlæggelsen var der taler af tidligere digegreve Truels Stauning Jensen, der berettede om, hvorledes hans bedstefar, af samme navn, og digegreve dengang, ofte havde fortalt om katastrofen, hvad der førte til den, hvad der skete, og hvordan det blev oplevet i området.

Sangeren Rod Sinclair fremførte sin sang om Christian Larsen, en af dem, der arbejdede på dige byggeriet, og som overlevede, da det lykkedes ham at kravle op på det halvfærdige dige og grave sig et lille hul, hvor han fandt læ for stormen, og hvorfra han stærkt forkommen blev reddet dagen efter. 

Forfatteren H. E. Sørensen fortalte fra sin bog: ”Og havet kom” om tragedien, men også om, at diget var en gave til Vestsønderjyllands befolkning efter genforeningen, men også et beskæftigelsesarbejde for at afbøde de vanskeligheder, der fulgte i kølvandet på første verdenskrig, og hvor anlægsarbejdet blev vedtaget ved en lov i Folketinget.

Familiemedlemmer til en af de omkomne, smeden Anders Kjær, var kommet fra Sønder Felding og berettede om ham og hans liv, og hvordan hans skæbne havde fulgt familien senere i livet.

Som den sidste takkede formanden Flemming Just Kærbølling Grande for initiativet og benyttede samtidig lejligheden til at slå et slag for området.

Til sidst takkede Kristian Madvig Sørensen på Kærbølling Grandes vegne for fremmødet og indbød til at nyde lidt mad og forfriskninger. 

Højtideligheden, dens enkle og værdige forløb var en påmindelse til os alle, om at vi bør vise disse mennesker, vores sande helte, og de store ofre de bragte, gennem deres hårde fysiske arbejde, dem, som har været med til at skabe grundlaget for vores nutidige velfærdssamfund, vores allerdybeste respekt.

Foto: Hans Otto Sørensen

Mere fra TønderNYT