Ny forening skal styrke udviklingen og fællesskabet i Tønder kommune

Ny forening skal styrke udviklingen og fællesskabet i Tønder kommune

En arbejdsgruppe har sat sig ned for at finde ud af hvordan kan man styrke udviklingen og fællesskabet i Tønder kommune. 

Hensigten er at øge bosætningen i kommunen og gøre det mere attraktivt at bo, leve og drive erhverv i kommunnen.

Bag arbejdsgruppen sidder flere kendte folk fra forskellige organisationer. Arbejdsgruppen består af 

  1. Morten Riis Fritidsforum og Højer Lokalråd (tovholder)
  2. Anette Johnsen, Kulturelt Forum
  3. Christiane Terhart, Rømø Lokalråd
  4. Claus Cornelsen, Rømø-Tønder Turistforening
  5. Bo Kjelkvist , Tønder Erhvervsråd

Arbejdsgruppen har fået en advokat i Aarhus til at udarbejde et sæt vedtægter, som skal vedtages på den stiftende generalforsamling i foreningen ” Bæredygtig Fremtid i Tønder ”.

Den stiftende generalforsamling sker den 10. oktober på Tønder Rådhus. Det er påtænkt at det er foreninger, lokalråd, erhverv og andre relevante interessenter i Tønder kommune, der kan blive medlem af den nye forening, som skal fungere som en fællesforening for foreninger i Tønder kommune. 

Formålet ud fra det vedtægtsforslag der er udsendt til medlemmer af foreninger i Tønder kommune, at den nye forening "Bæredygtig fremtid i Tønder" skal være koordinerende og aktivt opsøgende i forbindelse med etableringen af vedvarende energiprojekter i Tønder kommune.

Det fremgår også at det er 3. partner som skal indskyde kapital i foreningen, som der derefter skal indskyde disse midler i VE-projekter. Halvdelen af overskudet skal så loddes ud til alle områder af Tønder kommune. 

I en udsendte meddelelse håber foreningen, at de som er interessenter i det nye initiativ, tager en ordentlig og konstruktiv dialog frem imod en stiftelse af foreningen.  Det er nødvendigt og afgørende for et troværdigt, mangfoldigt og bæredygtigt resultat.  

Den kommende forening vil kunne agere som en neutral platform hvor turisme, erhverv og kultur-foreningslivet,  kan mødes på tværs og samarbejde uden særinteresser hen imod det samme mål, nemlig udvikling, trivsel og endnu større fællesskab i Tønder Kommune., hedder det videre

Mere fra TønderNYT