Vi skaber det hele menneske Løgumkloster Friskole

Skal Danmark i stedet for vindkraft satse på atomkraft?

Skal Danmark i stedet for vindkraft satse på atomkraft?

På mandagens møde i Toftlund kom man også ind på skal Danmark satse på atomkraft i stedet for vindenergi

Klima- og energiministeren har ikke taget stilling til dette spørgsmål vidste det sig under mødet

En af deltagerne i mødet i Toftlund, som klima og energiministeren havde indbudt til med kort varsel, spurgte om hvorfor satser man ikke  på andre aktører end sol og vindindustrien, som eksempelvis atomkraft. 

Klima- og energiminister Lars Aagaard udtalte at han hverken var for eller imod atomkraft på nuværende tidspunkt. 

Baggrunden for at han ikke var for atomkraft begrundende han i at Europa er kommet ud i en energikrise, da der er mange anlæg som skulle renoveres på en gang og det har så betydet mangel på strøm i Europa. 

Generelt er mængden af atonkraft stigende i hele verden, men alligevel ser Aagaard ikke at det er løsningen frem. Han mener at det er dyrere at producere el via atomkraft set i forhold til vindenergi. Samtidig mener han at teknologi neutral energiforsyning skal være stabil og til at betale. 

Ministeren udtrykte, at el fra atomkraft skal produceres i store anlæg som gør at vi bliver nød til at støtte disse anlæg hvis man ikke kan komme af med strømmen. 

Samtidig fortalte han, at pengemændene kun vil investere i lande hvor der er atomkraft i forvejen og derfor er Danmark ikke interessant for disse. 

Men alligevel ser Lars Aagaard med interesse på de små atomkraftværk som blandt andre Sealand er igang med at udvikle. Ministeren mener at det kan blive interessant hvis de kan bevise at de er sikker nok. 

 

Relateret artikler

Arrangementer i Tønder kommune