Vi skaber det hele menneske Løgumkloster Friskole

Energiminister tør ikke foreslå udligningsstøtte

Energiminister tør ikke foreslå udligningsstøtte

Mandag aften havde klima og energiminister Lars Aagaard, Moderaterne, indbudt borgerne i Tønder kommune til møde om klimaet.

Blandt forslagene var at der skulle etableres en udligningsordning for de områder, som påtager sig vindmølleplaceringerne. Men ministeren gav på mødet udtryk for at han ikke turde indlede forhandlinger med partierne herom

En af de 120 deltagere i mødet rejste sig op og foreslå, at klima- og energiministeren samler folketingets partier for at aftale en udligningsordning mellem de kommuner, som ikke opstiller VE-anlæg og de kommuner, hvor der bliver opstillet VE-anlæg.

"Det må du gerne tage med ind i regeringen" lød det fra forslagsstilleren til ministeren. Den tyggeren Lars Aagaard på i noget tid, før han svarede salen på forslaget. 

Svaret fra ministeren lød "Det vil jeg ikke røre ved (altså udligningsordning, red.) men det må de to lokale borgmestre tage op i KL og kæmpe med de andre kommuner om. 

Klimaministeren anerkendte de manage VE-anlæg i Tønder kommune der er opstillet

Inden aftenens møde i Toftlund-hallerne, havde ministeren haft møde med borgmestrene fra Tønder og Varde kommuner. Her havde de aftalt, at klima- og energiministeren ville bruge de to kommuners eksempel på etablering af VE-anlæg til at få andre kommuner til at gøre det samme. 

Lars Aagaard vil hjælpe at få etableret nye VE-anklg i landets kommuner. Han roste samtidig Tønder kommune for at lægge store områder til for at den grønne omstilling, herunder at man giver plads til den store el-ledning som skal løbe fra nordjylland til syd til grænsen. 

Ministeren kom med at klimaforandringerne er menneskeskabte. Altså han kører videre i det som eliten har vedtaget i Brazil i 1992, hvor man fandt ud af at klimaforandringerne skulle bruges til at skabe reduktion af verdens befolkning fra 7 mia til 1 mia i 2050. Læsere, der gerne vide høre mere om dette, skal se dokumentationen "De grønne Monstre" som findes på delingstjenesten BitChute. 

En del af de vedtagne energikrise som blev vedtaget i Brazil i 1992 havde også til formål, at få de økonomiske pengestrømme til at vandre til elitens i forvejen bugende pengetanke. 

Derfor fortsætter man på at køre på at brug af energi skal væk fra fossile brændstoffer og over på el. 

Vindmøller får ikke mere tilskud

Klima- og energiminister Lars Aagaard udtalte også, at vi skal vi få adgang til lave priser på el-nettet, nu hvor vindmølleelprisen er meget lav.  Der skal ske en forandring grundet den indirekte krig Danmark ligger i med Rusland. Tidligere fik Danmark og Europa næsten al gas fra Rusland, som var den største leverandør af råstoffer.

Selvom man siger at man ikke vil have russisk gas, så modtager Europa 9% af gassen fra Rusland fortsat. 

Lars Aagaard ser gerne at gasfyr bliver udskiftet med varmepumper eller fjernvarme. Det skal dog foregå over tid, da der ellers vil blive flaskehals på udskiftningen af gasfyrerne. 

Væk fra benzin og diesel

Energiministeren kom i hans udtalelser med, at benzin og diesel skal helt væk og el-bilen skal ind. Han ser gerne at el-biler bliver ladet hurtigere, og at der etableres bedre ladestruktur i kommunerne.

Men storbyerne får svært ved at etablere ladestruktur, erkendte ministeren, da der er manglen på plads til ladestationer, hvilket gør at der er et problem som skal løses i byerne.

Udover privatbiler skal over på el, så skal det også ske for varevogne fremover.

 

Relateret artikler

Arrangementer i Tønder kommune