Vi skaber det hele menneske Løgumkloster Friskole

Tønder kommune er first mover på vindmølledokumentation

Tønder kommune er first mover på vindmølledokumentation

Torsdag aften blev der sat i Tønder kommunalbestyrelse sat ny standard efter at initiativretforslaget fra Allan Svendsen, Nye Borgerlige blev vedtaget. 

Nu skal vindmølleproducenter dokumentere hvad der er af giftige stoffer i deres vindmøllevinger, og hvor meget de afgiver af stoffer i naturen. Det er første gang i verdenshistorien at det kræves

Det var en meget glad Allan Svendsen, Nye Borgerlige, som TønderNYT talte med dagen efter den historiske beslutning. 

Allan Svendsen har haft fat i Miljøstyrelsen flere gange, som ikke kunne fortælle om hvor skadelige stoffer, der udledes i naturen fra vindmøllevingerne. Efter en moden overvejelse kom Miljøstyrelsen med svar til Allan Svendsen, at det er kommunerne selv der har ansvaret for om vindmøller udleder skadelige stoffer i naturen. 

Første kommune i verden som kræver oplysninger om udledning af skadelige stoffer fra vindmøller

I sin argumentation til kommunalbestyrelsen kom Nye Borgerliges kommunalbestyrelsesmedlem ind på, at vi skal give naturen en chance. Indtil videre er der ingen kommuner, som kræver oplysninger om hvor meget vinger nedbrydes med, og hvor meget de udleder af skadelige stoffer i naturen. 

Dette var de andre partier i kommunalbestyrelsen enige i, og synes at det var et godt forslag. Selv partierne, som ellers går ind for vindmøller og VE-anlæg mente at det var et godt forslag. Blandt andre kom der rosende ord fra Harald Christensen, Socialdemokratiet som forslog at man sendte forslaget til kommunalbestyrelsens KVU (Klima, Vækst og Udviklingsudvalg). 

Fra Tønderlisten udtalte Anita Uggerholt, at Nye Borgerlige har en god pointe med at vi skal vide hvad der er af hormonforstyrrende stoffer i vindmøller, og hvad der udledes fra disse. Hun mente også at KVU skulle kikke på hvor skadelige stofferne er, og sluttede sin bemærkning af med at hun også gerne ville have børnebørn. Underforstået med at de skadelige hormonforstyrrende stoffer ikke ødelægger reproduktionen hos mennesker

Derimod var der andre toner fra formanden for KVU Thomas Ørting Jørgensen, der er gruppeformand for Borgerlisten i Tønder kommunalbestyrelse. Han ønskede at KVU skulle vurdere, hvad der er af fakta, da han mener at det er en gråzone, hvor der skal tilvejebringes oplysninger om disse eventuelle skadelige stoffer. 

Fortsætter under foto

Emmet gav en hel del af kommunalbestyrelsesmedlemmerne lyst til at komme frem med ordet. 

Barbara Krarup Hansen fra Socialdemokraterne, der sidder i Kimo DK oplyste at de tager problemstillingen omkring Pfas alvorligt. Derfor skal der være et generelt forbud fra EU af brug af PFAS i blandt andet vindmøller, og konkluderede at der skal fakta på bordet efter at borgmester Jørgen Popp Petersen havde påtalt overfor hende at hun var kommet uden emnet som initiativretssagen drejede sig om. 

Bjarne Henneberg fra SF mente at man så også skulle kikke på hvad det koster af gener fra fossile energi som udledes i København, Odense og Århus. Hertil udtalte han at det koster 10 mia kroner årligt. 

Fra Konservative var Anette Abildgaard på banen, og hun fortalte at de også støttede forslaget. Konservative der er blevet et grønt parti. Det er vigtigt at vi tager vores medborgere alvorligt lød det fra sundhedsudvalgsformanden.

Efter de mange indlæg konkluderede borgmester Jørgen Popp Petersen, at forslaget skulle sendes til KVU, hvor man kunne foretage en vurdering af fakta på området. 

Dette ville forslagsstilleren ikke acceptere, men ville have at der skal kræves dokumentation fra dem som ansøger om vindmølleprojekter, om at dokumentere hvor meget vindmøllerne har af skadelige stoffer og hvor meget de vil nedbrydes og udsende i naturen. Dette blev så også vedtaget. Dermed er Tønder kommune den første kommune, som stiller krav om at ansøgere af Vindmøller skal dokumentere de skadelige virkninger fra deres vindmøller, og hvad det har af indflydelse på naturen.

Punktet blev vedtaget med følgende ordlyd:

at de gældende retningslinjer (Guidelines) for opsætning af VE anlæg i Tønder Kommune udvides, og projektmagerne i tillæg til de nuværende skal redegøre for hele indholdet af møllevingerne, samt en redegørelse for slitagen af vingerne i den forventede levetid, efter gældende klimaforhold i Tønder Kommune.

Tønder kommune vil nu kræve dokumentation for skadelige stoffer i vindmøller

Under produktion af vindmøllevinger bruges PFAS 

OECD har udarbejdet en 91 sider stor rapport om skadelige stoffer, herunder PFAS. Rapporten fra 2022 kan hentes via dette link 

En af de skadelige stoffer, som der nu kræves dokumentation for er PFAS. 

Eksperimenter fra Strathelyde Universitet i Glasgow viser at partikelfri regnfald på 50mm pr. måned resulterer i en 0,037% slitage på en vindmøllevinge med en diameter på 120 meter. Stiger nedbøren til 500.mm giver det en slitage på 0,199% pr. måned. 

Kystnær klima med et saltindhold på ca 3,5% i nedbøren, øger slitagen med 40%. Samme studie viser, at ved Norske klimaforhold med nedbør på 2500 mm, emigreres en vindmølle på 60 Tons med 62 Kg. Pr. år

Kikker man på hvad vil så 125 planlagte vindmøller i Tønder kommune afgive årligt vil det ud fra nævnte tal give ca 7.750 kg eller næsten 8 tons giftig og hormonforstyrrende affald i naturen årligt i Tønder kommune. 

Inden Allan Svendsen fik sit forslag for på kommunalbestyrelsesmødet torsdag havde han også skrevet om det på sin facebookprofil, hvilket afstedkom mange kommentarer fra forskellige. 

En af dem der kommenterede Allan Svendsens opslag var Rune Vedersø. Han skriver "nu har jeg arbejdet med at støbe vinger. Og det er sgu ikke barnemad der kommer i de vinger. Det er pisse giftigt." og tilføjer "Nu er det jo ikke sådan at man får alle de adjektiver som tilføres oplyst. Men det er uden tvivl det giftigste stof jeg har arbejdet med, inklusiv en lang årrække offshore."

I Aabenraa kommune står de også overfor mange ansøgninger om VE-anlæg. Hans-Christian Gjerlevsen, som er valgt for Nye Borgerlige i Aabenraa, skriver på Allan Svendsens opslag "Det er nærmest samme udfordring vi står med i Aabenraa kommune, PFAS og bly forurening i solcelleanlæg skal undersøges på lige fod med vindturbiner. Vi skal ikke have en miljøkatastrofe på vores jorder. Desværre er flertallet af politikkerne ikke lydhør, på trods af at jeg har nævnt det ved flere Byrådsmøder, fortsætter Solcellevandviddet."

Hans-Christian Gjerlevsen, Nye Borgerlige Aabenraa fortæller til TønderNYT, at det er også noget Nye Borgerlige i Aabenraa vil tage op i deres kommunalbestyrelse.

Arrangementer i Tønder kommune