Vi skaber det hele menneske Løgumkloster Friskole

Dokumenationen for hvad vindmøller indholder har vakt interesse fra mange steder

Dokumenationen for hvad vindmøller indholder har vakt interesse fra mange steder

Det væltede ind med telefonopkald og beskeder hos Allan Svendsen efter at hans forslag blev vedtaget i kommunalbestyrelsen torsdag. 

Blandt disse har flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra andre kommuner været meget interesseret i at høre nærmere om forslaget

Allan Svendsen, Nye Borgerlige, fik torsdag sit første forslag gennemført i sin 14 måneders lange byrådsperiode. 

Forslaget omhandler, at projektansøgere om VE-projekter skal nu redegøre for hele indholdet der er i deres anlæg og hvilken indflydelse det vil have på miljøet. Samt en redegørelse for slitagen af vingerne i den forventede levetid, efter gældende klimaforhold i Tønder Kommune.

"Kommuner i hele Danmark giver i disse år ukritisk tilladelse efter tilladelse til opførelse af vindmøller, uden at kende svaret på om vindmøller udleder skadelige stoffer til miljøet under driften. Ingen kender konsekvensen! Det kommer vi til i fremtiden, her i Tønder kommune." fortæller initiativtageren om sit vedtagne forslag. 
 
Allan Svendsen fortsætter "Med bred opbakning fra kommunalbestyrelsen, blev vi enige om at Klima Vækst udvalget i fremtiden skal fremskaffe Dokumentationen. Så vi i fremtiden som politikere bliver klædt godt på, og dermed kan behandle sager om opstilling af vindmøller på et oplyst grundlag, og ud fra dette lave en konsekvensberegning for miljø og natur."

Stor interesse for forslaget fra andre kommuner

Blandt de mange som henvendte sig til Allan Svendsen fredag var kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 7-8 kommuner, som ville vide mere om forslaget. Det var ikke kun fra Nye Borgerlige, men også fra andre partier, fortæller Allan Svendsen til TønderNYT.
 
Disse kommunlabestyrelsesmedlemmere vil også tage dette forslag op i deres respektive byråd, hvor de vil have det vedtaget at der også i de kommuner skal redegøres for indholdet af hvad der er i VE-anlæg.
 
På de sociale medier har det også vakt stor interesse for det vedtagne forslag som Tønder kommunalbestyrelse vedtog torsdag aften. TønderNYTs artikel om forslaget er blandt andet blevet delt i Sverige. Her skriver Lolita Ostermar at Svenske ,kommuner også bør gøre det samme med at der skal ske samme dokumentationskrav fra projektansøgere til VE-anlæg. 
 
Kenneth Lind fra Vesterviks i Sverige skriver "Den (artiklen, red.) bør vi dele med alle politisk aktive i vores kommune. Også til embedsmænd i kommunen og amtsstyrelsens miljøaktiviteter. "
 
En af dem Maria Jørgensen, der har delt TønderNYTs opslag skriver blandt andet. "Lidt slående at det er "den første kommune". Burde være standarden!"
 
En anden Carsten Hansen skriver "ENDELIG begynder politikerne at vågne op..." hvor en Hr Henriksen supplerer denne kommentar med at skrive "Når vi finder ud af HVOR miljøskadelige epoxyturbinerne er, skal vindmølleindustrien sagsøges for milliarder - de kan passende starte med at tilbagebetale de subsidier de har fået!
 
 
Det er ikke småting en vindmølle taber af vægt når den drejer rundt. Brian Emborg fortæller "En vindmølle vinge på en vindmølle på Havet, vejer Ca + 30 Ton. Når sådan en vinge bliver skiftet vejer den Ca 1,5 Ton mindre end dengang den blev monteret, så kan man jo tænke over hvor dette materiale er blevet af, det vil sikkert tilfalde moder jord"
 
Andre har også kommenteret TønderNYTs artikel, hvor en skriver "Kommunalbestyrelsen må ikke være ved deres fulde fem"
 
Der arbejdes også på afskaffelse af PFAS fra andre sider. En af dem er KIMO  

KIMO arbejder også for at få PFAS forbudt

En af de mange kommunalbestyrelsesmedlemmer i Tønder kommunalbestyrelse, der er glad for at forslaget blev vedtaget er Barbara Krarup Hansen. Barbara Krarup Hansen, som udover at være socialdemokratisk socialudvalgsforkvinde, ogs er Tønder kommunes repræsentant i Kimo Danmark, beskæftiger sig meget med PFAS. Kimo er kommunernes internationale miljøorganisation, hvor Barbara Krarup Hansen, sidder med i bestyrelsen for. 

Som politiske bestyrelsesmedlem i KIMO Danmark, kommunernes internationale miljøorganisation, tager vi PFAS i havmiljøet og i naturen generelt alvorligt. Lige nu arbejder vi aktuelt på at afholde et Orienteringsmøde med miljøministeren omkring PFAS. Nylig afholdt årlige generalforsamling, som blev afholdt i Tórshavn godkendte vi en resolution som på det kraftigste opfordrer EU Kommissionen og medlemslande til at lave et total forbud for brugen af PFAS komponenter, PFAS generelt, i hele EU samt understøtte initiativer til at spore udbredelsen af PFAS samt at finde alternativer til erstatningsprodukt. fortæller bestyrelsesmedlemmet videre til TønderNYT

Hun fortæller til TønderNYT, at hun er glad for at der nu kommer mulighed for at kræve dokumentation for hvilke stoffer der anvendes i vindmøllevingerne. 

Barbara fortæller videre, at KIMO arbejder for at PFAS bliver helt forbudt i EU, samt at hun er modstander mod at der skal rejses vindmøller på land i Tønder Kommune, som hun har sagt i valgkampen og fortsat står fast på.

 

Arrangementer i Tønder kommune