Vi skaber det hele menneske Løgumkloster Friskole

Besøg af ungdomsforeningens formand

Besøg af ungdomsforeningens formand

Venstre i Tønder kommune havde tirsdag aften besøg af landsformanden for Venstres Ungdom

Det sker på baggrund af landsformanden for VU Maria Ladegaards tale på Venstre landsmøde. Maria Ladegaard har efterfølgende sendt ud til alle Venstre kredse at hun gerne ville komme på besøg for at høre hvad der sker i baglandet.

På mødet fortalte hun om hendes idéer til Venstre i fremtiden og hvordan Venstre kan komme videre fra hvor partiet er i dag. 

Der var rig spørgelyst blandt de fremmødte Venstrefolk og der var flere som kom med forslag til hvad der skal ske, således at den borgerlige fløj kan samles igen. 

Maria Ladegaard udtrykte, at hun ser at det er vigtigt at Venstre kommer tilbage til kernen, som et bredt folkeligt forankret parti, hvor hun nævnte 4 punkter, som hun ser det der skal ske.

Hun fortalte videre at VU har flere debatoplæg på vej, som VU gerne ser skal være med til at forme det fremtidige Venstre. 

Arrangementer i Tønder kommune