Energistyrelsen får vigtig rolle for grønt elektrificeringstillæg til elnetvirksomhederne

Energistyrelsen får vigtig rolle for grønt elektrificeringstillæg til elnetvirksomhederne

Energistyrelsen får med ny politisk aftale til opgave at genberegne det kommende grønne elektrificeringstillæg til elnetvirksomhedernes økonomi.

Tillægget opkræves hos elforbrugerne årligt via tariffer frem mod 2040. Ekstraudgiften i 2040 forventes at udgøre ca. 43 kr. for en gennemsnitlig husstand med et elforbrug på 4.000 kWh.

Eldistributionsnettet skal kunne håndtere et øget elforbrug i Danmark til alt fra varmepumper og ladestanderen i garagen til elektrificeringen af industrien og fjernvarmesektoren. Eldistributionsnettet er elnettets lokale ”landeveje og villaveje”, hvor langt de fleste elforbrugere i dag er tilsluttet – og hvor der forventes en kraftig vækst i elforbruget de kommende år som følge af den grønne omstilling.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet har den 10. juni 2024 indgået en aftale om, at elnetvirksomhederne skal have et elektrificeringstillæg, der skal dække deres meromkostninger til at forstærke og udbygge eldistributionsnettet.

Det nye elektrificeringstillæg implementeres fra 1. januar 2025 og øger netvirksomhedernes indtægtsrammer, som er det maksimale beløb de må opkræve fra brugerne af eldistributionsnettet over tariffer, tilslutningsbidrag mv. Det skal sikre, at netvirksomhedernes økonomi understøtter et tilstrækkeligt stærkt eldistributionsnet til gavn for den grønne omstilling. 

Energistyrelsen skal udarbejde grundlaget for elektrificeringstillægget

Energistyrelsen får fremover til opgave at udarbejde det analytiske grundlag for, at ministeren løbende hvert 5. år skal beslutte, om der er behov for at justere det nye elektrificeringstillæg. Elektrificeringstillægget skal vurderes første gang i 2027 med henblik på, at eventuelle justeringer kan implementeres fra 1. januar 2028.

Det er en omfattende og meget teknisk opgave at genberegne elektrificeringstillægget. Energistyrelsen vil derfor benytte den kommende netmodel, som er en netteknisk model, der simulerer elektricitetens vej igennem elnettet, til opgaven. Samlet set giver netmodellen Energistyrelsen forudsætningerne for at kunne monitorere og fremskrive kapaciteten og investeringsbehovet i eldistributionsnettet og leverer dermed et stærkt datagrundlag til at beregne netvirksomhedernes fremtidige økonomiske rammer.

Det er helt centralt for Energistyrelsens arbejde, at elnetvirksomhederne, som ejer eldistributionsnettene, og deres brancheorganisation, Green Power Denmark, inddrages tæt i de nettekniske overvejelser i forbindelse med udvikling af den kommende netmodel. Det skal sikre, at netmodellen også bygger på branchens praktiske og nettekniske viden og på bedst mulige vis afspejler virkeligheden.

Se aftalen ”Robuste rammer for elnetvirksomhedernes økonomi”

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT