Afvikling af bankkontokravet vedtaget

Afvikling af bankkontokravet vedtaget

Siden 2017 har kravet om tvungen dansk bankkonto været et kraftigt benspænd for danske virksomheders muligheder for at hente internationale medarbejdere. Sidste tirsdag har Folketinget med et bredt flertal vedtaget at afvikle kravet for langt de fleste internationale medarbejdere. Overordentlig positivt, mener Dansk Industri (DI), for nu kan både det private og det offentlige mere fleksibelt hente internationale medarbejdere.

Regeringen har sidste tirsdag vedtaget et opgør med kravet om, at internationale medarbejdere, der arbejder i Danmark, er forpligtet til at oprette en dansk bankkonto. Det såkaldte bankkontokrav har siden det blev indført i 2017 været en stor administrativ byrde for danske virksomheder, der ansætter internationale medarbejdere. Derfor modtager Dansk Industri nyheden med glæde.

  • Det er virkelig positivt for dansk erhvervsliv, at regeringen nu delvist vil gøre op med kravet om tvungen dansk bankkonto for internationale medarbejdere. Der har været meget bøvl og administration med reglen, som har vist sig ineffektiv til at undgå omgåelse af reglerne. Der lyder helt sikkert et lettelsens suk i mange virksomheder i dag, siger vicedirektør i DI Steen Nielsen.

I øjeblikket stiger beskæftigelsen i Danmark, og DIs tal fortæller, at 9 ud af 10 af de nye medarbejdere er fra udlandet.

Med regeringens erkendelse af, at øget arbejdskraft bliver fremtidens store udfordring, ser Morten Høyer det som rettidig omhu, at reglerne nu ændres. Kravet om bankkonto har skabt meget administrativt bøvl – eksempelvis har bankerne været modvillige med at oprette bankkonti for de internationale medarbejdere, det har været tidskrævende, og de internationale medarbejdere har mødt mange forhindringer, før de kunne komme i gang på deres danske arbejdsplads. Desuden har bankkontokravet været til stort besvær for internationale korttidsansættelser, hvor der er mange eksempler på, at ansættelsen helt måtte droppes.

  • Det er virkelig fornuftigt, at der kommer et opgør med bankkontokravet lige nu. Danmark har brug for mere arbejdskraft, og flere internationale medarbejdere er helt nødvendigt. Derfor er det rettidig omhu, at regeringen afvikler regler, som spænder ben for virksomhedernes og det offentliges muligheder for at hente medarbejdere hertil, siger Steen Nielsen, der håber på en positiv effekt af et lettet bankkontokrav.
  • Mit håb er, at de nye regler vil betyde, at flere internationale medarbejdere kommer hurtigere på plads i de danske virksomheder og i det offentlige, siger Steen Nielsen.

Helt konkret har et bredt flertal vedtaget, kun SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Lars Boye Mathiesen stemte imod, at bankkontokravet bliver kraftigt reduceret for de mange virksomheder, der er certificeret til at kunne ansætte internationale medarbejdere på særlige betingelser. Samtidig bliver bankkontokravet lempet for andre virksomheder, der også ansætter internationale medarbejdere på danske ordninger.

Lovforslaget indeholder samtidig positive ændringer i form af en udvidelse af jobskiftereglen og øget fleksibilitet for korttidsophold. Det er ændringer, som også vil forbedre bøvlede regler for virksomhederne.

 

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT